– Nynorsk blir elitens språk

Vidar Kvalshaug tror nynorsken kommer styrket ut av dagens språkdebatt.

Forfatter Vidar Kvalshaug

Forfatter og journalist Vidar Kvalshaug kaster seg inn i nynorsk-debatten.

Foto: Anders Malm / NRK

Forfatter og journalist Vidar Kvalshaug tror Kristin Halvorsens utspill om nynorsk i skolen vil styrke Ivar Aasens skriftspråk.

– Det er alltid slik at når en ting som ligger så tett på folk sin personlighet og væremåte blir presset, så blir det en større oppslutning rundt det. Man kan se etter at dette utspillet kom, så har for eksempel en av de viktigste personene ved statsministerens kontor, Hadia Tajik fra Rogaland, erklært at hun skal bruke nynorsk til dette er over, påpeker Kvalshaug.

Mange innflyttere

Kvalshaug har også uttalt at nynorsken nå kommer til å bli omfavnet av hipsterne i Oslo.

– Oslo er en by av innflyttere, og mange av disse har sikkert en tettere tilknytning til nynorsk enn de som er oppvokst her. Så det er mange som bor her som har det i seg, som har hatt det i barneskolen, og som har et varmere og tettere forhold til det enn høyrebyråden og Sv i Oslo.

Han tror derfor at personer i sentrale samfunnsposisjoner kommer til å bruke nynorsk mer aktivt.

– Det er klart at når sånne folk som sitter i gode posisjoner, gjerne i samfunnsmessig synlige posisjoner, kjenner at noe av personligheten deres er presset, så kan det godt hende at de tar tak i dette og begynner å bruke det.

Twitrer om nynorsk

Kvalshaug tror den digitale hverdagen har påvirket vårt forhold til tekstspråket.

– Vi forholder oss i dag mye mer til skrift enn vi gjorde da jeg vokste opp. Nå er det blogger, det er chat og internett hele døgnet. Vi støter stadig oftere borti det, og det er stadig lettere å få markedsført sitt skriftspråk.

De sterke båndene til nynorsk vises i sosiale medier.

– De befinner seg ofte på twitter. Det er vel der trendene starter nå. Det er klart at med dette forslaget, så står Sv i fare for å marginalisere dette såpass at det blir et lite fenomen.

Dermed kan vi ende opp med et klasseskille også i språket.

– Om det nå marginaliseres, tror jeg det blir eliten som sitter igjen med dette, sier Kvalshaug.

Sammenligner med valgfag ballspill

Det er mer enn sentimentale grunner til at Kvalshaug vil sikre undervisningen av nynorsk i osloskolene.

– Jeg vil ikke at barn i Oslo skal være dårligere stilt i møte med voksenlivet enn barn andre steder i landet. Når de skal ha kontakt med offentlige etater og lignende, så vil de få både veiledninger og brev på nynorsk. De må forholde seg til språket så lenge det ikke er avviklet. Når Sv nå vil avvikle språket og gjøre det like lite viktig karaktermessig som valgfag ballspill, er det lett å velge det bort og da vil disse elvene stå igjen uten viktig kompetanse i voksenlivet.

Han er uansett ikke redd for at nynorsken

– Jeg tror det vil leve som et godt nummer to-språk, det vil aldri bli nummer én. Men et hvert forsøk på å ta livet av det vil gjøre det bitte litt sterkere i en periode.