NRK Meny
Normal

– Norge utviser ofre for menneskehandel

Prosenteret i Oslo er bekymret for at Politiets utlendingsenhet (PU) utviser antatte ofre for menneskehandel. Oslo politidistrikt mener det er kvinnene selv som må si ifra.

Prostitusjon i Oslo sentrum

NYTT FORSLAG: Stortinget vil at det skal bli lettere for ofre for menneskehandel å få opphold i Norge.

Foto: NRK

– Prostituerte må følge norsk lov og utlendingslovene i Norge, sier politiførstebetjent Thor Martin Elton ved Oslo politidistrikt.

Antall prostituerte i Oslos gater er mer enn halvert det siste året. Nedgangen skyldes at flere av de prostituerte er utvist.

– Hvis de oppholder seg i Norge uten visum eller oppholdstillatelse gjør ikke PU noe galt når de sender dem ut.

Bruker ikke nok tid

Prosenteret i Oslo frykter at prostituerte, som har krav på hjelp fra norske myndigheter, sendes ut av landet uten en grundig identitetssjekk.

 leder av Prosenteret Bjørg Norli.

KRITISK: Leder av Prosenteret Bjørg Norli er kritisk til måten politiet jobber opp mot prostituerte.

Foto: Jane Rasmussen / NRK

– Det brukes ikke nok tid til å sjekke ut om de er ofre for menneskehandel, sier leder av Prosenteret, Bjørg Norli.

Norli etterlyser at politiet bruker mer tid og danner seg et bedre grunnlag før de utviser prostituerte uten lovlig opphold.

– Politiet sier ofte at de spør kvinnene om de er ofre for menneskehandel, men det er ikke tilstrekkelig da de færreste vil svare ja på et slikt spørsmål.

Skal få beskyttelse

Stortinget vil at det skal bli lettere for ofre for menneskehandel å få opphold i Norge. I dag blir mange sendt ut selv om de har anmeldt sine bakmenn. Nå har en enstemmig justiskomité gått inn for at de skal få bedre beskyttelse.

– Kvinner bør få beskyttelse selv om politiet ikke åpner en straffesak mot bakmennene, sier stortingsrepresentant for Kristelig folkeparti (Krf), Kjell Ingolf Ropstad.

– Har Norge utvist ofre for menneskehandel?

– Ja, i dag utviser vi ofre for menneskehandel. Jeg synes det er veldig leit og det viser at vi ikke tar det ansvaret vi har.

– Er utviste prostituerte sendt ut og videre blitt utnyttet av bakmenn?

– Ja, definitivt. Vi har mange eksempler på det. Nigeria er særlig et land flere ofre har blitt sendt tilbake til, og utnyttet videre i prostitusjon.

– Lite vi kan gjøre

Politiet på sin side mener det er svært lite de kan gjøre hvis jentene selv ikke sier at de er ofre for menneskehandel.

– Noen ganger har vi skjellig grunn til mistanke for at det foregår menneskehandel, men fornærmede nekter for det.

politiførstebetjent Thor Martin Elton ved Oslo politidistrikt.

VANSKELIG: Det er lite vi kan gjøre noe når ofrene sier at de ikke er utsatt for menneskehandel, mener politiet.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Elton mener det skal godt gjøres å få en fellende dom i norsk rett med det utgangspunktet.

– Hvis politiet ikke vet noe annet som tyder på at de er ofre for menneskehandel er det lite vi kan gjøre, legger Elton til.

Ropstad (Krf) håper forslaget kan tre i kraft fra sommeren av.

– Forhåpentligvis vil flere anmelde bakmennene, og forhåpentligvis vil flere få opphold i Norge, selv om det ikke opprettes straffesak mot bakmennenene.

Les også: