NRK Meny
Normal

– Nederlandfanger trenger bedre rettsvern

Fanger som vurderes for overføring til Nederland trenger bedre rettshjelp, mener Advokatforeningen. Tidligere i sommer forsøkte en fange i Oslo fengsel å ta livet sitt etter at han fikk beskjed om at han var under vurdering for overføring til Norgerhaven fengsel.

«Norgerhaven» fengsel

NORGERHAVEN: En innsatt i Oslo fengsel forsøkte å ta livet sitt da han trodde han skulle overføres til dette fengselet i Nederland i stedet for å sone i Norge.

Foto: RTV Drenthe / Presse

Advokatforeningen mener at selvmordsforsøket i Oslo fengsel er en bekreftelse på at det er riktig å følge nøye med på om Nederland-prosjektet blir gjennomført på en forsvarlig måte.

Tidligere er det kjent at kun 60 fanger har meldt seg frivillig til å bli sendt til Norgerhaven, mens det er 242 plasser som skal fylles opp av fanger fra norske fengsler. Dermed kan mange av fangene blir overført mot sin vilje.

Underbygger bekymring

Frode Sulland

ALVORLIG: Selvmordsforsøket viser at en mulig overflytting til Nederland oppleves som dramatisk, og at rettssikkerheten til den innsatte må styrkes. Det mener Frode Sulland i Advokatforeningen.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, Frode Sulland er opprørt, men ikke overrasket, etter at en fange forsøkte å ta livet sitt etter varsel om mulig overføring til fengselet i Nederland.

– Dette er en bekreftelse på det svært mange har advart mot, nemlig tvangsutsendelse av innsatte som vil oppleve det som svært utilfredsstillende og dramatisk for seg og sin tilværelse, sier han.

Sulland frykter nå at selvmordsforsøket bare er en av mange alvorlige reaksjoner som vil komme hos innsatte som er redde for å bli sendt til Nederland.

Krever fri rettshjelp

Advokatforeningen bekymrer seg nå for at rettssikkerheten til de aktuelle fangene kan bli svekket, både under utvelgelsen av hvem som skal flyttes og etter at overføringen er gjennomført.

Domfelte i Norge har ikke rett på fri rettshjelp, og mange benytter seg derfor av gratistilbud som frivillige driver. Fanger som soner i Nederland vil miste denne muligheten, påpeker Sulland.

Han sier at det også kan bli vanskeligere å få advokater til å påta seg oppdrag der fangen sitter i et annet land, ettersom det er tidkrevende og dyrt å følge opp kontakten.

Sulland ønsker nå rett til fri rettshjelp for Nederlandfangene.

– Det må nå etableres en rett til rettshjelp i tilknytning til disse overføringssakene. Det er helt påtrengende nødvendig at Justisdepartementet nå gir en særskilt hjemmel for rettshjelp i disse sakene, sier Sulland.

Får samme rettshjelp som i Norge

Vidar Brein-Karlsen

INGEN ENDRING: Statssekretær Vidar Brein-Karlsen sier Justisdepartementet ikke vil revurdere regelverket for fri rettshjelp.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet sier han ikke kan kommentere enkeltsaker som den konkrete hendelsen i Oslo fengsel.

På tross av Advokatforeningens bekymringer sier han at det ikke blir aktuelt å endre på reglene om rett til fri rettshjelp.

– Disse innsatte har akkurat de samme rettighetene i Norgerhaven som fanger og innsatte har i et norsk fengsel, og de kommer ikke til å få mindre tilgang på advokater.

Brein-Karlsen sier at Justisdepartementet vil legge til rette blant annet for utvidet telefonkontakt med advokat dersom enkelte innsatte har behov for det.

Han sier situasjonen er den samme for fanger som soner i Norge.

Det er en utfordring med kapasitet i Kriminalomsorgen i Norge, ikke alle får sone nært familie eller nært der de skal løslates, så situasjonen trenger ikke å være verre for de som skal sone i Nederland.