Dødsstank kan komme til Romerike

Følgene av å grave opp 800.000 tonn med råtnende avfall fra søppelfyllinga i Skedsmo, kan bli svært ubehagelig for områdene rundt, mener Bellona.

Jord og søppel

Søpla viser seg fort når det graves i bakken i Brånåsdalen. Nede i grunnen ligger det avfall tilsvarende fem ganger Ullevål stadion, fra gressmatta til toppen av tribunene.

Foto: Dag Aasdalen / nrk

I romerikskommunen like øst for Oslo diskuteres det nå å grave opp og fjerne en gammel søppelfylling som ligger delvis under flere boligfelt. Grunnen er problemer med lekkasjer av brennbare søppelgasser til bebyggelsen og utslipp av giftig sigevann til Nitelva.

– For over 20 år siden grov de opp deler av en fylling i Holmestrand. Det lukta forferdelig. Ikke bare for Holmestrand, men også for kommunene rundt.

Olaf Brastad, Bellona

Olaf Brastad i Bellona mener oppgraving av forurensende søppelfylling vil gi store luktproblemer, men at det likevel kan bli nødvendig.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Det sier Olaf Brastad, som er seniorrådgiver for industri og avfall i Bellona. For øvrig er han også tidligere ordfører i Holmestrand og styremedlem i Nord-Jarlsberg avfallsselskap IKS. Han kan skrive under på at lukta fra et oppgravd søppeldeponi kan være lite hyggelig.

– Det er en sånn dødsstank, sier han.

Felles for fyllinga i vestfoldbyen og den i Skedsmo i Akershus er at de begge har mye organisk avfall – som produserer både gass og lukt, bare at Skedsmos fylling er veldig mye større.

– Verre en bæsj

I forrige uke leverte konsulentselskapet Multiconsult en rapport som vurderte mulig oppgraving og bortkjøring av innholdet i den forurensende fyllinga. I rapporten som Skedsmo kommune bestilte er luktproblemer nevnt som en av flere negative konsekvenser. Det er Brastad enig i.

– Det lukter fylling. Det lukter bæsj. Det lukter verre enn bæsj. Ja, død og fordervelse, sier han.

–Hva med Lillestrøm som bare ligger tre kilometer unna?

–Hvis utgravingen skal pågå noen år, så vil vel Lillestrøm få et stempel som Moss hadde, bare at denne lukta vil være verre.

Kan bli nødvendig, likevel

Selv om konsekvensene kan bli merkbare i form av stank, vil ikke Bellonas Olaf Brastad utelukke at sanering av søppelfyllinga kan bli nødvendig. Også Norges Miljøvernforbund og Miljøpartiet De Grønne har tatt til orde for dette.

Men ifølge konsulentselskapet Multiconsult vil en sanering bli både tidkrevende og dyr. Nærmere 1,7 milliarder kroner anslås kostnaden for å sanere hele søppelfyllinga, noe som kan ta sju år. Nærmere en milliard kroner for en halv sanering der bare avfallet nærmest boligfeltene graves ut og kjøres til deponi. I begge tilfeller må 120 hus fraflyttes enten midlertidig eller permanent, beregner konsulentene.

Alternativer for sanering av brånåsen

Konsulenter har vurdert full sanering av søppelfyllingen i Brånåsdalen (både rød og grønt område), men også sett på en delvis utgraving nærmest boligene (grønt område).

Foto: Multiconsult / Kaja Staude Mikalsen

Av rapporten går det fram at stank, insekter og skadedyr kan bli et problem- samtidig som helseskadelige gasser vil være en fare for dem som jobber med utgravingen.

Ordfører er negativ

– Slik jeg vurderer dette, vil dette påføre innbyggerne store plager. Jeg tror ikke dette er realistisk mulighet, sa ordfører Ole Jacob Flæten til NRK tidligere denne uka.

Brastad vedgår at det ikke er sikkert at sanering av avfallsdeponiet er rett medisin.

– En annen mulighet er å gjøre deponiet helt tett slik at vann ikke trenger inn i fyllinga og deretter lekker ut og forurenser omgivelsene.

Luftfoto av bebyggelse ved Brånåsen avfallsdeponi

Søppel tilsvarende 100.000 lastebillass ligger begravd nede i bakken ved og under boligfelt i Skedsmo.

Foto: Luftfoto: Stian Rugsveen

–Jeg ser ikke for meg at siste utredning i denne saken er gjort. Multiconsult gir en god oversikt over situasjonen per nå. Men her er det mye og omfattende prosjektering som gjenstår, mener Olaf Brastad i Bellona.