NRK Meny
Normal

– Mange barn trenger at noen tør å dele bekymringene sine

En nyopprettet rådgivningsgruppe skal sørge for at barn som utsettes for vold eller overgrep skal få bedre og riktig hjelp.

Byråd Inga Marte Thorkildsen satte i gang rådgivningsgruppa

FØRSTE MØTE: Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen snakket til rådgivningsgruppa som hadde sin første samling på Barnehuset i Oslo, onsdag.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Leger, lærere eller andre offentlige ansatte som mistenker at et barn mishandles, skal nå kunne dele mistankene sine til med en gruppe fagfolk.

Deretter skal gruppa gi råd om hvordan saken bør håndteres videre. Politi, barnevern og ulike helsetjenester er blant fagfolkene som er med i gruppa, startet opp av Statens barnehus i Oslo.

– Det er veldig mange barn der ute som trenger voksne som ser dem, og som tør å gå videre med bekymringen sine, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen.

I september fortalte NRK om hvordan Ullevål sykehus ukentlig får inn skadde barn som kan ha blitt utsatt for mishandling. Men barneleger kvier seg for å kontakte politiet fordi de er redde for å bryte taushetsplikten, mener overlege Torkild Aas.

Aas frykter at flere mishandlingssaker ikke meldes til politiet fordi det er vanskelig for legene å vite om forklaringene til foreldrene stemmer, og etterlyste en lignende ordning.

Terskelen for å melde inn bekymringer skal være lav, og alle sakene som blir diskutert i gruppa er anonyme.

Skal samarbeide bedre

I tillegg er målet med gruppen at fagfolkene skal bli bedre kjent slik at de kan samarbeide bedre.

– Det er helt nødvendig. Vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn er et stort folkehelseproblem. Og fortsatt er det bare toppen av isfjellet, antagelig, som vi skraper på, sier Inga Marte Thorkildsen.

Derfor håper hun de ulike instansene skal lære av hverandre. Hanne Blomfeldt som er politiets representant, sier de både har mye å lære, og å lære bort.

– Vi kan bidra med råd på hvilke saker som bør bli straffesaker og hvilke saker som bør inn på forebyggende- og veiledningssporet, sier Blomfeldt, som er fagkoordinator for tilrettelagte avhør i Oslo-politiet.

Mener politiet ikke bør være med

Advokat Mette Yvonne Larsen har vært både forsvar- og bistandsadvokat i mange saker som omhandler vold mot barn. Hun er positiv til tverrfaglig forum, der sakene blir behandlet anonymt.

Mette Yvonne Larsen

Advokat Mette Yvonne Larsen.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Det er viktig å tenke bredt når man er bekymret for et barn. Det kan være mange grunner til at et barn har problemer. Derfor er det positivt at fagfolk gir råd før man oppretter en eventuell sak.

Larsen er likevel bekymret for at politiet er med i en slik gruppe. Hun mener det kan føre til at offentlige ansatte ikke føler de kan dele bekymringer som ikke er alvorlige nok for politiet.

– Problematisk

Hun frykter også politiet kan få et slags eierskapsforhold til sakene, og at det skal bli fokus på straffbare forhold i sakene som blir diskutert.

– Det er ikke uproblematisk at de er med. Hva om de hører om noe straffbart, uten at de vet hvem det handler om. Hva gjør de da?

Leder av Statens Barnehus i Oslo, Astrid Johanne Pettersen, sier til NRK at hun er kjent med problemstillingen, men ønsker ikke å kommentere dette på nåværende tidspunkt.