Normal

– Må ha alternativ før dieselforbud

Bilistene må ha et reelt alternativ før det innføres forbud mot dieselbiler på de mest forurensede vinterdagene, mener NAF.

Eksos

Lokale utslipp fra dieselbiler er så skadelige at forbud mot dieselbiler vurderes i Oslo. Alternativer til privatbilen må på plass først, krever NAF.

Foto: JOE RAEDLE / AFP

Mange som eier dieselbiler, føler seg lurt når det nå diskuteres et forbud mot dieselbiler i Oslo. De får støtte fra bilistenes interesseorganisasjon NAF.

Mulig forbud mot dieselbiler i Oslo

– Først oppfordrer staten folk til å kjøpe dieselbiler. Så kommer Oslo kommune og foreslår forbud mot bruk at dieselbiler etterpå. Dette er vinglete og lite forutsigbart, sier politisk rådgiver i Norges Automobilforbund, NAF, Christer Tonheim.

Store lokale utslipp

For få år siden ble nybilavgiften på dieselbiler satt ned fordi staten ville stimulere til overgang fra bensin til diesel. Grunnen var at dieselbiler slipper ut mindre CO2 og dermed er bedre for klimaet globalt.

I dag er det sterkere søkelys på miljøet lokalt, og da viser det seg at dieselbiler slipper ut enda mer helsefarlig nitrogendioksyd enn tidligere antatt. Derfor er et forbud mot dieseldrevne privatbiler ett av akuttiltakene som Oslo kommune nå vurderer.

Dieselbiler verre enn antatt

Dieselforurensning fra trafikken fortsetter å øke

– Må ha alternativ

NAF mener at folk må få gode alternative løsninger på plass før det kan bli aktuelt med et forbud. Et eksempel er et system med innfartsparkering og busstransport.

– Vi ønsker et helhetlig og gjennomtenkt system med innfartsparkering som tar hensyn til trafikantenes behov. Det skal være innfartsparkering ved påkjørselen til motorveien med kort gangavstand til buss som har hyppige avganger inn til byen og ut igjen, sier Tonheim.

Har lovhjemmel

Hvor raskt et eventuelt dieselforbud kan være på plass, er uklart. Men lovhjemmelen er der, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i Vegdirektoratet.

– Når det gjelder trafikkreguleringer av midlertidig karakter for bestemte typer kjøretøy, så lar det seg gjennomføre. Vi har hjemler for det. Et slikt forbud bør også kunne håndheves lettere enn for eksempel miljøfartsgrenser som det har vært en del diskusjon om i det siste, avslutter avdelingsdirektør Ivar Christiansen i Vegdirektoratet.