– Må få på plass en bedre ledelse

Avtroppende helseminister Jonas Gahr Støre mener det haster å få på plass en ny sykehusledelse som i større grad tar på alvor de utfordringene Ahus har.

Jonas Gahr Støre

– Jeg tar til etteretning at Gunnalugsdottir går av. Nå må vi se fremover, sier helseminister Jonas Gahr Støre.

Foto: NRK

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir gikk på dagen tirsdag, etter uenighet med styret.

– Hulda Gunnlaugsdottir fortjener takk for den innsatsen hun har lagt ned på Ahus, men nå må man se fremover, sier helseminister Jonas Gahr Støre.

– Har ikke blitt tatt på alvor

Han mener problemene ved sykehuset ikke har blitt tatt nok på alvor.

– Ahus er et fantastisk sykehus som gir god behandling til pasientene, men det er utfordringer i forhold til hvordan dette arbeidet er organisert. Jeg forutsetter at styret og Helse Sør Øst tar tak i problemene. Dette er ikke blitt tatt nok på alvor, sier Støre.

– Hvilke signaler gir det at hun går på dagen?

Det er tydelig at det her har vært så stor uenighet at det ikke har latt seg gjøre å fortsette.

Stor uenighet

Det er uenigheten om innføringen av ekstra helgevakter som skal ha vært avgjørende for at Gunnlaugsdottir nå går.

Sykehusledelsen ved Ahus ville beordre sykepleiere og jordmødre til å ta flere helgevakter enn hver tredje helg. Dette møtte sterk motstand fra ansatte og det ble bestemt at forslaget skulle forkastes.

Gunnlaugsdottir overtok jobben ved Ahus i 2010. I 2011 fikk sykehuset ansvaret for 160 000 nye pasienter, samtidig som man manglet leger og sykepleiere.

– Må se fremover

– Gunnlaugsdottir fortjener ros for det hun har gjort, men nå må man se fremover og sørge for et bedre samarbeid og bedre organisering av hele sykehsuet, sier Støre som forventer at den nye helseministeren også følger opp dette.

Vil ikke blande seg

Helsepolitisk talsmann i Høyre, og en av dem som har blitt lansert som ny helseminister fra og med i morgen, Bent Høie, vil ikke blande seg i arbeidet med å finne en ny direktør.

– Dette er ansvaret til styret ved Ahus, og det er deres vurderinger som må ligge til grunn. Det er de som både ansetter og forholder seg til den som er øverste leder ved sykehuset, sier Høie.

– Du ser ikke på dette som en utfordirng for den nye regjeringen?

– Dette er en sak for Ahus og styret ved Ahus og håndtere, sier han.

- Nå mener jeg man må sette fullt trykk på å få til en bedre ledelse og bedre organisering av hele det store sykehuset, sier avtroppende helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter at Hulda Gunnlaugsdottir gikk av som Ahus-direktør.

Støre om Ahus-direktørens avgang