– Kvinnelige innsatte er glemt og nedprioritert

Fengselsansatte i Bredtveit kvinnefengsel fortviler fordi de føler seg nedprioritert og glemt. Fengsler med menn får mer ressurser, mens kvinnelige innsatte må sone under mye tøffere forhold.

En celle på Bredtveit kvinnefengsel

Det finnes tre rene kvinnefengsel i Norge; Bredtveit, Ravneberget og Sandefjord fengsel. Bilde viser en innsatt sin celle på Bredtveit.

Foto: Thomas Martinsen / NRK

– Vi som jobber med kvinnelige innsatte mener at kvinner blir nedprioritert og glemt av systemet. Kvinneandelen i norske fengsler er liten, men de har også behov og krav på det samme tilbudet som menn. Det får de dessverre ikke, sier Marit Lorås, tillitsvalgt og fengselsbetjent på Bredtveit fengsel.

I går skrev NRK at innsatte ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo sitter innesperret på cellene sine alt for lenge. Nye fanger må sone sammen med innsatte med store psykiske problemer, og de har nesten ikke tilgang på tolk.

 Marit Lorås, tillitsvalgt og fengselsbetjent på Bredtveit fengsel.

– Alt legges til rette for menn i norske fengsler. Det bygges nye fengsler for dem og det lages diverse programmer for dem. Når man snakker om fengsler i dag, så er det først og fremst menn man prioriterer, sier Marit Lorås, tillitsvalgt og fengselsbetjent på Bredtveit fengsel.

Foto: Privat

Ifølge fengselsledelsen og sivilombudsmannen er mangelen på ressurser hovedårsaken til de kritikkverdige forholdene ved kvinnefengselet.

– Vi blir irritert når vi ser at mesteparten av pengene går til domstolene, politiet og fengsler med menn, mens vi får beskjed om å kutte ned på våre budsjetter. De innsatte skal ut på gatene igjen på et tidspunkt, og bli noens nabo, sier Lorås.

Tøffere soningsforhold og mindre ressurser

Leder i forebyggingsenheten hos sivilombudsmannen, Helga Fastrup Ervik, sier til NRK at det må tilrettelegges bedre for kvinner i norske fengsler.

– Våre funn tyder på at kvinner i flere fengsler risikerer å sone under hardere forhold enn menn. Det bør ikke fortsette. Kvinner utgjør en liten andel av de innsatte i Norge. Det gjør at mannlige innsatte tradisjonelt har blitt normen, men det er ikke godt nok, sier Fastrup Ervik.

Helga Fastrup Ervik

Leder i forebyggingseneheten hos sivilombudsmannen, Helga Fastrup Ervik, er bekymret får soningsforholdene til kvinnelige innsatte.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

De jobber nå med å kartlegge forholdene for kvinner i norske fengsler, og regner med å ha utarbeidet en ferdig rapport på slutten året.

– Det vi hittil har sett er at kvinnelige innsatte mange steder har dårligere tilgang på uteaktiviteter. De risikerer å måtte sone på avdelinger med høyere sikkerhetsnivå enn hva dommen de soner tilsier, og de har ofte et dårligere tilbud om rusmestringskurs. Så langt kan det derfor se ut til at kvinner får et dårligere fengselstilbud enn menn.

Avviser nedprioritering

Kvinnelige innsatte i norske fengsel er verken glemt eller nedprioritert, mener Gjermund Hagesæter, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet.

– Kriminalomsorgsdirektoratet har nå gjennomført en utredning for å kartlegge gjennomføringskapasiteten på Østlandet, og hvor kvinner sitter fengslet i dag. Den utredningen er nå til kvalitetssikring. Når det er gjort, skal vi ta tak i dette videre, sier Hagesæter.

– Men siden dere har gjort det, så viser vel det at ikke alt er som det bør være for kvinnelige innsatte?

– Det er alltid rom for forbedring og det har vi tatt tak i, men det tar litt tid å gjennomføre. Vi har også gjort konkrete grep i forhold til rehabiliteringsprosjektet på Bredtveit fengsel de siste årene. Mange celler er blitt pusset opp, og det er lagt inn toaletter.

Bredtveit kvinnefengsel

På grunn av lav bemanning på Bredtveit kvinnefengsel, må de innsatte ved to av avdelingene tilbringe størsteparten av helgene på sin egen celle, isolert fra andre.

Foto: Forsberg, Espen / SCANPIX