– Jeg kunne ikke se på lidelsene hennes

Legen som møtte i Oslo tingrett tirsdag erklærte seg ikke skyldig i uaktsomt drap på samboeren. Anne Linell Sundt døde av en overdose medisiner i desember 2014.

380815D9-BB20-4A78-BC06-8E7AEDA5A515.jpeg

Statsadvokat Andreas Schei mener legen kan klandres og holdes ansvarlig for at samboeren døde, selv om intensjonen hans skulle være å hjelpe.

Foto: Andreas Sundby

Legen (59) erkjente straffskyld for å ha forfalsket samboerens testamente da han fikk en sjåfør og dennes kjæreste til å signere testamentet etter dødsfallet. De to er tidligere dømt for saken.

Obduksjonen av Anne Linell Sundt (39) viste at hun døde av en overdose av 11 ulike legemidler som ga smertestillende og beroligende effekt. Særlig ble det funnet mye petidin i kroppen. Dette stoffet har den bivirkningen at det kan hemme åndedrettet.

Om Anne Linell Sundt tok medisinene selv, eller om legen satte sprøyter på henne, er av de spørsmålene som vil bli belyst i løpet av rettssaken de nærmeste ukene.

– Det var mitt lodd å være den som hjalp henne

Legen startet sin åpne forklaring i retten med å si at han ikke er komfortabel med å fortelle åpent om samboerens helsetilstand, hverken som kjæreste eller som lege, men at han skjønner at det er nødvendig for å forsvare seg.

Han forklarte at samboeren hadde store helseplager med voldsomme smerteanfall, og at de opplevde at alle besøk hos nevrologer og på sykehus i Norge og i utlandet ikke egentlig førte til noe. Selv om han visste at leger ikke skal behandle sine nærmeste, mener han at han ikke hadde noe valg.

– Det gjorde at hun fikk et liv som det var mulig for henne å leve. Når smerteanfallene kom på kvelden var det jeg som var der, og jeg kunne ikke se på hennes lidelser. Det var mitt lodd å være den som hjalp henne. Jeg har hele tiden hjulpet henne ansvarsfullt og ansvarlig.

Hun hadde flere operasjoner, og når de opplevde at sykehuset ikke sendte med henne nok smertestillende hjem, var det han som ga henne ekstra smertestillende. At det ble ham, forklarte han med at hun ikke hadde fastlege. At hans behandling ble så langvarig forklarte han med at ingen andre tok ansvar.

Tok fra medisinskapet

Statsadvokat Andreas Schei gjorde rede for at den tiltalte legen ga samboeren sin noen medisiner på resept, men at de fleste ble hentet rett fra klinikkens medisinskap. Ifølge statsadvokaten orienterte han ikke noen av de andre legene som var involvert i behandlingen om medisinbruken hennes.

Statsadvokaten forklarte videre at alle legeklinikker må føre narkotikaregnskap. Da politiet senere ba tiltalte om å legge frem narkotikaregnskapet fra månedene før Anne Linell Sundt døde, forklarte legen at det var makulert av en vikar ved en feiltakelse. I retten tirsdag forklarte legen at det meste av medisinene uansett ikke var ført inn i klinikkens narkotikaregnskap.

Paret oppsøkte mange spesialister sammen, og legen sier han informerte Smerteklinikken om medikamentbruken fordi han mente det var viktig at de kjente til den, og at han antok at de varslet videre.

Førte ikke journal

Legen erkjente at han ikke hadde ført journal over behandlingen av samboeren, og forklarte i retten at det var samboeren som hadde bedt ham la være. Hun hadde hørt at ved en eventuell ny barnefordelingssak kunne en advokat kreve å få ut journalen hennes.

– Jeg følte jeg ikke kunne trosse hennes innstendige ønske, basert på frykten for å miste barna.

Han forklarte også at årsaken til at han ikke journalførte akuttbehandlingen var at hun ikke hadde en annen fast behandlende lege. Ifølge tiltalte virket fastlegen uinteressert, og at han mente å vite at spesialistene de oppsøkte ikke ville prioritere henne hvis de visste at hun hadde et avhengighetsproblem.

– Man fører journal for at andre leger skal kunne se hva som er gjort. Her var det ikke andre faste leger. Men det er ingen pasient jeg har fulgt opp så godt som henne.

Senere i forklaringen sin fortalte han at han ikke så på det å ringe legevakten som en mulighet når hun fikk smerteanfallene, fordi han mente det ville ta for lang tid før de kom.

Helsetilsynet tok fra legen retten til å praktisere i 2015.

Isolerte seg mot slutten

Anne Linell Sundt var siviløkonom med to små barn. I 2011 ble hun skilt fra Christian Sundt, arving etter skipsreder Petter C. G. Sundt. I skiftet mellom ekteparet avtalte de at begge skulle bli boende i nærheten av hverandre på Bygdøy. Christian Sundt kjøpte et hus til henne like ved det som hadde vært deres felles hjem. Hun fikk 10 millioner av ham, med det vilkår at hun ble boende i huset i minst fem år og ikke solgte det eller ga det bort. Hun fikk også 1,5 millioner i kontanter.

Ifølge nødtestamentet hun skrev noen måneder før hun døde, skulle legen få ettergitt et lån på en million kroner. I tillegg skulle han få fire millioner kroner og borett til huset på Bygdøy.

Sommeren 2017 ble siktelsen om forsettlig drap, altså at drapet ble gjort med hensikt, satt til side fordi statsadvokaten ikke lenger så testamentet som motiv. Statsadvokaten mente legen istedet benyttet sjansen til å få testamentet signert etter dødsfallet når han så at muligheten var til stede.

Det siste året Anne Linell Sundt levde forteller statsadvokaten at hun isolerte seg, snudde døgnet og mistet kontakt med venner. I den grad venner møtte henne sa de at hun så medtatt og sliten ut, til dels også ruset.

– Jeg så henne ligge i stuen

Legens forsvarer, Arild Holden, sier at Anne Linell Sundt forsynte seg av legekofferten og at hun i de siste timene før hun døde ga seg selv langt større doser av de medikamentene hun vanligvis fikk av samboeren.

Etter at legen hadde gått til sengs ved halv tre-tiden denne natten sendte Anne Linell Sundt en sms til ham 03.45 der hun ba ham på sine knær om å ikke la henne sove hele neste dag, men at hun kunne være med ham på jobben. Legen forklarte at han våknet ved titiden, tenkte at Anne kunne få sove litt til hvis hun sov på sofaen. Han sovnet igjen selv, tok en dusj, og så på pc-en, før han gikk ned i stuen ved ettiden

– Jeg så henne ligge i stuen. Det var misfarging på beina. Jeg skrek og ropte og visste ikke min arme råd.

Han forklarer at han var forvirret og at han ringte faren hennes og så 113, og at han ikke husker hva han sa, men at den første tanken var at hun hadde fått akutt hjerneblødning fordi hun hadde hatt kraftig hodepine de siste dagene. Etter to timer kom politiet.

Politiet startet ikke etterforsking før obduksjonsrapporten kom, men politiet, som rutinemessig kommer når et ungt menneske dør uten kjent grunn, noterte at det ikke ble funnet rester av medisiner eller sprøyter i nærheten av henne.

Fant flere sprøytestikk

Statsadvokaten mener det er påfallende at legen ikke nevnte de tunge medisinene samboeren gikk på, eller at det ble funnet tegn på slike. Obduksjonsrapporten noterte sprøytestikk flere steder på kroppen. I senere avhør har legen åpnet for at han kan ha gitt henne lokalbedøvelse kvelden før hun døde.

– Noen dager etter fant jeg nødtestamentet hun skrev 8. mai. Jeg gikk i ørska. Jeg hadde mistet Anne, guttene, huset og det hele. Jeg tenkte det var hyggelig at hun hadde tilgodesett meg, i tillegg til tilliten at jeg skulle ha samvær med guttene. Jeg tenkte at jeg ønsket hennes vilje skulle bli oppfylt.

Ifølge testamentet skulle legen få ettergitt et lån på en million kroner. I tillegg skulle han få fire millioner kroner. Han skulle også få borett til huset.

Legen forklarer at det var Anne Linell Sundt som hadde foreslått at hun skulle låne ham en million for at han kunne få betalt ned noen smålån. Han sier at han hadde betalt tilbake den millionen før hun døde. Og at han tjente to millioner kroner i året og ikke trengte pengene.

– Hun må ha satt det selv

Før retten ble hevet tirsdag ved 15.30-tiden var statsadvokatens siste spørsmål til legen hvordan Anne Linell Sundt kunne ha fått i seg de 11 ulike medikamentene som gjorde at hun døde av en overdose denne natten.

Legen forklarte at han pleide oppbevare medisiner i en låst legekoffert og at han pleide ha nøkkelen i bukselomma. Kofferten kan også ha stått i bilen. De siste månedene hadde hun brukt fentanyl- eller morfinplaster.

– Jeg vet at jeg ikke satte petidin på henne siste døgnet. Det var jo ingen andre der, så hun må ha satt det selv. Det er sannsynlig at hun har forsynt seg fra legekofferten min. Jeg hadde ikke systematisk opptelling av innholdet i legekofferten for det aldri var i mine tanker at hun skulle ta noe derfra. Det var et tillitsforhold mellom oss.

FED6AE2A-EC56-4F89-A9F4-AD91E7C5DED0.jpeg

Statsadvokat Andreas Schei til venstre. Arild Holden er legens forsvarer. Til stede i retten var også bistandsadvokat Cathrine Møller Faaberg sammen med de etterlatte barnas farmor og morfar.

Foto: Andreas Sundby