NRK Meny
Normal

– Jeg er mildt sagt forbanna

Tidligere barnehjemsbarn, som ble utsatt for vold og dårlig omsorg, får ikke søke om erstatning før til høsten. – Det er ikke sikkert pappa lever da, sier en fortvilet datter.

Anne-Mette Lutro

FORBANNA PÅ OSLO KOMMUNE: Anne-Mette Lutro frykter at faren ikke får oppleve å få erstatningen han har krav på. Hun mener Oslo kommune ikke har holdt hva de har lovet.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Anne-Mette Lutro har lenge kjempet for at faren skal få erstatningen han har krav på.

82 år gamle Bjørn Johan Lutro tilbrakte nesten hele barndommen på barnehjem og opplevde fysiske avstraffelser og dårlig omsorg.

Lutro

PÅ BARNEHJEM: 82 år gamle Bjørn Johan Lutro tilbrakte nesten hele barndommen på barnehjem.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

I april fortalte NRK historien om Lutros vansker med å få erstatning. Han bodde på barnehjem i Nittedal og trodde han skulle søke erstatning der. Da Nittedal hadde behandlet saken, viste det seg at han skulle søkt i Oslo, men der var tidsfristen ute for å søke erstatning.

Erstatningsordning utsatt

Tidsrommet for å søke om erstatning fra Oslo kommune var fra 2006 til 2008, men i slutten av april bestemte kommunen seg for å gjenåpne ordningen for Lutro og andre i lignende situasjon.

Saken skulle etter planen bli fremmet for bystyret onsdag, slik at folk kunne begynne å søke erstatning før sommeren. Det skjedde ikke.

– Alvoret og kravet til grundighet i denne saken har gjort at vi har brukt noe mer tid enn forespeilet, sier sosialbyråd Øystein Søreide.

Den forklaringen overbeviser ikke Anne-Mette Lutro.

– Jeg er mildt sagt forbanna på politikerne. Dette viser at de ikke holder hva de lover, sier hun.

Lutro beskylder Oslo kommune for å tenke kynisk.

Øystein Eriksen Søreide

UTSETTER ORDNING: Sosialbyråd Øystein Søreide forstår at erstatning er viktig for mange.

Foto: Arash Nejad/nyebilder.no

– De vet at det er snakk om gamle mennesker og på sommeren blir mange sykere og faller fra. Da blir det jo mindre å utbetale, og det er vel en av årsakene, tror jeg.

Det avviser Søreide, som sier at de allerede har begynt arbeidet, slik at det vil gå fort når et vedtak blir fattet.

– Når vi har gjenåpnet denne ordningen, er det for å ivareta de som ikke fikk søkt i tide forrige gang. I en så alvorlig sak er det viktig å gjøre et grundig forarbeid, og vi skal etablere et sekretariat. Vi ønsker å gjøre dette grundig, og samtidig ser vi at folk vil ha behov for å melde ifra så snart som mulig at de søker. Det har vi nå åpnet for, sier Søreide.

Rødt vil ha fortgang

Også leder for Rødt, Bjørnar Moxnes, reagerer på kommunens utsettelse.

– Dette er i all hovesak snakk om veldig gamle mennesker og mange av dem har dårlig helse. Så det er viktig å få gjenåpnet erstatningsordningen slik at de kan få søkt i tide, sier han.

Sosialbyråd Søreide mener imidlertid det er viktig å bruke noe mer tid for å få på plass en best mulig ordning.

– Jeg kan forstå at dette er viktig for mange, og det er det. Men jeg tror man forstår at kravet til grundighet og ordentlighet også er tilstede og derfor har dette tatt noe mer tid, sier han.

Skåner faren

Erstatningspengene hadde Bjørn Johan Lutro planlagt å bruke på en ny rampe til rullestolen sin.

Datteren har ennå ikke våget å fortelle ham at han må vente til høsten med å søke om erstatning.

– Jeg vet at han vil reagere nok en gang med å bli veldig lei seg. Og dette her er jo akkurat sånn som han har opplevd hele sitt liv. Å ikke bli sett og hørt og å ikke bli tatt vare på i det hele tatt, sier hun.