– Innvandrere sykler ikke til jobb

Stortingsrepresentant og styremedlem i Norges cykleforbund, Abid Raja, mener alt for få nordmenn med minoritetsbakgrunn bruker sykkel til jobb.

En syklist sykler langs sykkelveien ved E18 Lysaker

SYKLER MINDRE: På sykkelveien langs E18 på Lysaker er få innvandrere som velger å ta sykkelen fatt inn mot byen i morgenrushet. Innvandrere sykler mindre enn resten av befolkningen, viser en undersøkelse. Alna, Søndre Nordstrand og Stover er bydelene i Oslo der det sykles minst.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt viser at mange innvandrere velger bort sykkelen til fordel for bil og kollektivtransport.

Abid Raja sykler i Lofoten

Stortingsrepresentant og styremedlem i Norges Cykleforbund, Abid Q. Raja (V).

Foto: Abid Raja

– Dette henger sammen med det tradisjonelle mønsteret fra de landene man kommer fra, sier stortingsrepresentant og styremedlem i Norges Cykleforbund, Abid Q. Raja (V).

– For eksempel i India, Pakistan og mange andre asiatiske land er sykling forbundet med lavere økonomisk status og noe de fattige gjør.

Sykler mindre enn resten av befolkningen

Fokusgruppeintervjuer, som ble gjort blant innvandrere om deres transportvaner, viser at kvinnene ikke syklet i voksen alder fordi det ble forbundet med barneaktiviteter, mens mennene helst ville bruke bil.

Susanne Nordbakke.

Forsker ved Transportøkonomisk institutt, Susanne Nordbakke.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

– Alle mennene i fokusgruppen var enstemmig enige om at de ville kjøpe seg bil så fort de fikk råd til det, sier forsker ved Transportøkonomisk institutt, Susanne Nordbakke.

– I tillegg viser undersøkelsene våre at noen synes det er dyrt med sykkel og at det var vanskelig å vite hvordan man sykler i Norge.

Større kvantitative undersøkelser fra Nederland og Tyskland viser at innvandrere sykler vesentlig mindre enn resten av befolkningen.

I en svensk undersøkelse fra 2006 der over 3000 personer ble intervjuet kom det også frem at 40 prosent av de spurte kvinnene ikke kunne sykle. De som kunne sykle hadde derimot andre grunner for at de ikke brukte sykkelen.

– Vær, klima, vinterføre og regn var de viktigste barrierene for å ikke bruke sykkel, sier Nordbakke.

Sykles minst i innvandrertette bydeler

I bydelene Alna, Søndre Nordstrand og Stovner, der andelen personer med minoritetsbakgrunn er høyest, er sykkelandelen også lavest. Lavest er den i Alna, der der bare én prosent av de spurte sykler.

Abid Raja mener medlemslistene til sykkelklubbene i Oslo langt fra representerer befolkningssammensetningen i hovedstaden.

– Det har begynt å bli et fokus i sykkelmiljøet at man gjerne vil rekruttere fra alle sosiale lag. Det er noen få med minoritetsbakgrunn i noen sykkelklubber, men dessverre for få, sier han.

Her har vi en jobb å gjøre med å rekruttere flere.

Sykkelandelen i Oslo fordelt på bydeler

Gamle Oslo 5 %

Grünerløkka 15%

Sagene 10%

St. Hanshaugen 14%

Frogner 14%

Ullern 7%

Vestre Aker 5%

Nordre Aker 12%

Bjerke 3%

Grorud 6%

Stovner 4%

Alna 1%

Østensjø 6%

Nordstrand 8%

Søndre Nordstrand 2%

Sykkelandelen i Oslo fordelt på bydeler