NRK Meny
Normal

– Ikke lenger en fattig kommune

STATSBUDSJETT 2014: Rælingen er den kommunen i Akershus som får størst økning i de frie inntektene fra staten neste år.

Smestad skole

Smestad skole er Rælingens nyeste skole, bygget i 2010. Allerede nå er det planer om å bygge den ut, fordi elevtallet er ventet å øke. Trolig vil de økte inntektene bli brukt til blant annet dette.

Foto: Liv Marit Holm / Rælingen kommune

Kommunen får 7,1 prosent mer i frie inntekter neste år. Det var mer enn hva ordfører Øivind Sand kunne håpe på.

– Normalt er det nokså forutsigbart hva vi får i statsbudsjettet, men økningen i år kommer som en overraskelse, sier Sand.

Se hva din kommune får her!

Mer til skole

Øivind Sand

Øivind Sand, ordfører Rælingen (Ap).

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Øivind Sand roser den rødgrønne regjeringen for å ha gitt kommunene forutsigbarhet og gode kår de siste årene.

– For noen år siden var Rælingen en av Norges fattigste kommuner, men det er vi ikke lenger, sier Sand.

For Rælingens del øker de frie inntektene fra staten med 7,1 prosent eller 50 millioner kroner neste år. Men en del av pengene vil spises opp av lønns- og prisvekst, anslagsvis tre prosent.

Nå blir det opp til rådmannen i Rælingen å foreslå hva ekstrapengene skal brukes til, men Sand tror det er tverrpolitisk enighet om å satse på skole.

De fleste kommunene får mer

I regjeringens forslag til statsbudsjett - foreslås det at kommunene skal få en inntektsvekst på 7,7 milliarder kroner neste år. Oslo får 1,786 milliarder ekstra, mens Akershuskommunene får 1,680 milliarder kroner.

Kommunal- og regionaldepartementet opplyser at veksten i de frie inntektene blant annet skal dekke kommunenes merutgifter med økt folketall og flere barn og eldre.

– En sunn og sterk kommuneøkonomi er viktig for at folk i hele landet skal ha et godt tjenestetilbud. Å styrke kommunenøkonomien har derfor vært et av de viktigaste satsingsområdene for denne regjeringa. På åtte år har vi reelt økt kommunenes inntekter med 69,6 milliarder kroner, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

KS kommenterer statsbudsjettet

SE VIDEO!