– Har dumpet 56.000 lastebillass ulovlig

– Dette er grov miljøkriminalitet, sier Oslo-byråd Hanna Marcussen om massedumpingen i Sørkedalen. Grunneieren mener han er utsatt for en heksejakt.

Dronebilde Sørkedalen

STORE OPPFYLLINGER: Dronebildet fra 2017 viser terrengendringene på eiendommen i Sørkedalen. Det meste mangler nødvendige tillatelser, ifølge plan- og bygningsetaten, noe grunneier bestrider.

Foto: Hubro/Oslo kommune

Ifølge Oslo kommune er masser fra byggeplasser tilsvarende 56.000 lastebillass kjørt inn og dumpet ulovlig på Elveli gård i Sørkedalen.

Idylliske Sørkedalen ligger innenfor markagrensa.

Forurensning

Ifølge plan- og bygningsetaten dreier ulovlighetene seg blant annet om svært store masseoppfyllinger og vesentlige terrengendringer, deponi av urene og forurensede masser, samt søppelfyllinger.

Søppel på Elveli gård

VILLFYLLINGER: Plan- og bygningsetaten har avdekket det de kaller «villfyllinger» med søppel under befaringer på Elveli gård.

Foto: Plan- og bygningsetaten

– Det er sterkt bekymringsfullt. Her har det foregått ulovligheter over veldig mange år, og kommunen har brukt de virkemidlene vi har for å klare å stoppe dette, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Hun sier at tungtransporten ut og inn har plaget folk i Sørkedalen i årevis.

Det er i tillegg masser som vi ut fra undersøkelser vet er noe forurenset. Det ligger tett opp til Langlielva, sier Marcussen.

Hanna Marcussen på Elveli gård

STORE DIMENSJONER: Det er sterkt bekymringsfullt at mer enn en halv million kubikkmeter masse er dumpet ulovlig på Elveli gård, mener byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG). Jordvollen oppe til høyre er 19 meter høy, ifølge plan- og bygningsetatens beregninger.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Foreligger tiltale

Ifølge plan- og bygningsetaten er det dumpet 560.000 kubikkmeter mer masse enn det er gitt tillatelse til på Elveli gård siden 1971.

Etter tre stoppordrer og en halv million kroner i ubetalte tvangsmulkter gikk Oslo kommune til det skritt å politianmelde grunneier Kåre Kristoffersen i 2016.

I april i fjor ble det tatt ut tiltale mot Kristoffersen for den ulovlige massedumpingen som skal ha skjedd fra 2004. Det er denne perioden Oslo kommune har best dokumentasjon for gjennom volumberegninger basert på flyfoto.

Rettssaken var berammet til oktober, men ble utsatt på grunn av behov for mer dokumentasjon.

Avviser alt

Grunneier Kåre Kristoffersen avviser alle anklager og stiller seg uforstående til påstanden om at han har tatt imot masser tilsvarende 56.000 lastebillass på ti kubikkmeter hver.

– Det stemmer ikke etter våre beregninger. Vi har hatt kontroll på det hele veien de siste tjue åra.

– Så du har ikke gjort noe ulovlig?

– Nei, jeg mener ikke det.

Kåre Kristoffersen

GRUNNEIER: Kåre Kristoffersen kjøpte Elveli gård i 1974. Eiendommen har blant annet ridesenter, skytebane og bygninger som leies ut til utdrikningslag og andre arrangementer.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Vi har fylt opp til de høydene som er byggemeldt og godkjent.

– Om det er gått 100.000 kubikk eller 150.000 har ikke vi hatt styringa på, for vi har ikke søkt etter kubikk. Vi har søkt etter hvordan terrenget skal se ut når det blir ferdig, sier Kristoffersen, som mener han er utsatt for en heksejakt.

Også hos Løvenskiold

Kristoffersen benekter også at det er han som har dumpet masse ulovlig på Løvenskiold-Vækerøs naboeiendom i nord, slik både Oslo kommune og Løvenskiold mener han har gjort.

Norges Geotekniske Institutt har gjort analyser av disse massene. De avdekket konsentrasjoner av miljøgifter over grenseverdiene i forurensningsforskriften.

– Vi ser meget alvorlig på saken, sier advokat for Løvenskiold-Vækerø, Christian O. Hartmann.

Søppel 2 på Elveli

SKROT: Slik så det ut da Oslo kommune var på befaring i september fjor.

Foto: Plan- og bygningsetaten

Ber om fortgang

Plan- og bygningsetaten sendte i forrige uke purrebrev til Oslo politidistrikt der de ba om fortgang i saken.

– Denne saken prioriteres. Miljøkriminalitet er alvorlig, og marka er selve naturarven til hele Oslos befolkning, sier Hanna Marcussen.

– Har Oslo kommune opplevd noe lignende?

– Meg bekjent har vi få saker av denne dimensjonen, sier byutviklingsbyråden.

Snart ferdig

– Saken vil bli sendt over til ny berammelse om ikke lenge. Vi ser alvorlig på slike saker, og miljøkriminalitet skal prioriteres. Det er også i tråd med føringer fra Riksadvokaten, sier påtaleleder i Oslo politidistrikt, Ole Rasmus Knudsen.

Kåre Kristoffersen på Elveli gård ser fram til rettssaken.

– Da får jeg kanskje renvasket meg, sier han.

Elveli gård hestesportsenter

RIDESENTER: Elveli gård er kanskje mest kjent for hestesportsenteret. For tiden er det 53 hester på stallen.

Foto: Rolf Petter Olaisen