Normal

– Groruddalen er ikke vårt ansvar

Innbyggerne i Groruddalen blir sendt mellom fire ulike sykehus fordi det ikke er plass på Ahus. Nå krever et samlet bystyre at Oslo Universitetssykehus snarest tar i bruk Aker. – Dette er ikke vårt ansvar, svarer sykehuset.

Aker sykehus

Politikerne i Oslo mener Aker sykehus må brukes for å løse det akutte behovet for flere sykesenger. I løpet av neste år skal flere avdelinger som i dag holder til på Aker, flytte. Da mener politikerne det vil være mulig å få på plass rundt 100 sengeplasser, men OUS sier det ikke er så enkelt.

Foto: Robert Ellefsrød / NRK

Tone Tellevik Dahl

KRITISERER DAGENS TILBUD: – På Aker kan man med enkle grep etablere 100 sengeplasser allerede til vinteren, mener Tone Tellevik Dahl (Ap)

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Befolkningen i Grouddalen er den eneste i landet som ikke har et lokalsykehus, sier Tone Tellevik Dahl (Ap).

Da Aker sykehus ble lagt ned som lokalsykehus for fem år siden ble pasientene fra Groruddalen lovet et like godt tilbud på Ahus, men etter få år er det ikke lenger plass til dem der.

Nå blir de i stedet sendt mellom Ahus og sykehusene i Oslo, avhengig av hvor det er en seng å oppdrive.

– Det er snakk om 120 000 mennesker som ikke vet hvor de skal dersom de trenger behandling, sier Dahl.

Hun mener situasjonen er uholdbar, og nå har hele bystyret fattet et vedtak der de krever at Oslo Universitetssykehus bruker ledige lokaler på Aker som en midlertidig løsning.

100 nye sengeplasser

I løpet av 2016 skal kar-kirurgi, urologi og ortopedi flyttes fra Aker. Både bystyret og Legeforeningen mener det da frigjøres arealer som kan brukes til å etablere rundt 100 sengeplasser.

– Ifølge informasjon vi har fått fra fagforeningene vil dette kunne gjøres ganske raskt, uten store kostnader, sier Dahl.

Hun tror dette vil være med på å dekke et akutt behov for flere sykehussenger i hovedstaden.

– De er ikke vårt ansvar

Bjørn Erikstein

MENER OUS IKKE ER ANSVARLIG: – Det er Ahus som har ansvaret for befolkningen i Groruddalen, sier Bjørn Erikstein, sykehusdirektør ved OUS.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus er imidlertid lunkne til ideen.

– Vi har ikke lenger ansvaret for befolkningen i Groruddalen. Siden 2004 er det Ahus som har hatt det, derfor er det de som er ansvarlige for å løse dette problemet, sier administrerende direktør i OUS Bjørn Erikstein.

Dette svaret overrasker Dahl.

– Det er oppsiktsvekkende at han ikke ser på samfunnsoppdraget sitt i et litt større perspektiv. Hele helseforetaket i Helse Sør Øst har et ansvar for å gi innbyggerne i Groruddalen et godt lokalhelsetilbud og her bør OUS bidra, sier hun.

Aker mangler akuttmottak

Sykehusledelsen ved OUS er i gang med å utrede muligheten for et lokalsykehus i Oslo, der et av alternativene er å gjenåpne Aker.

– Inntil vi vet hva slags konklusjon denne utredningen får, mener vi pasientene får det beste tilbudet på Ullevål, Diakonhjemmet eller Lovisenberg fordi de har akuttmottak, sier Erikstein.

Han sier det skal mye mer til for å få til en god sykehusdrift på Aker enn å pusse opp og sette inn noen sykesenger.