– Folk flytter ikke til Akershus for å bo i blokk

I dag skal Akershus-politikerne vedta den store planen for hvor framtidens innbyggere i Oslo-området skal bo. Byer og utvalgte tettsteder med god kollektivdekning er utpekt til å ta nesten all befolkningsvekst framover. Fremskrittspartiet protesterer.

Nye boliger på Jessheim

VIL UTVIDE BYER OG TETTSTEDER: Jessheim er et område hvor det kan komme flere hundre nye boliger. Boligprosjektet Saga Atrium hadde salgsstart i fjor sommer.

Foto: Rom Eiendom

– Vi ønsker primært å bo i eneboliger og rekkehus. Vi flytter ikke til Akershus for å bo i blokk. Det kan du gjøre i Oslo, sier Frps gruppeleder Vibeke Limi.

Samtidig understreker hun at det bra å ha leiligheter i Akershus.

– Men vi skal ikke tvinge folk til å bo der.

Frykter økte boligpriser

Vibeke Limi

VIL UTSETTE: Frps Vibeke Limi vil utsette areal- og transportplanen for å se nærmere på de økonomiske konsekvensene.

Foto: Akershus fylkeskommune
Solveig Schytz

TROR IKKE PÅ UTSETTELSE: – Vi må utvikle gode byer hvor det er godt å bo i fremtiden, sier Venstres Solveig Schytz.

Foto: Gisle Bjørneby

Det er Akershus og Oslo som eier planen som i dag ventes vedtatt av politikerne i Akershus fylkesting – mot Frps stemmer.

Kort fortalt sier den at den store befolkningsveksten som ventes de neste 20 årene, må konsentreres i byene og i utvalgte tettsteder med god kollektivdekning.

80 prosent av kommunenes vekst skal skje i enkelte tettsteder, som dermed vil bli transformert til byer. Frps Vibeke Limi frykter at boligkjøperne og kommunene vil sitte igjen med regningen.

– Det vil gjøre at prisen på disse eiendommene vil skyte i været og bidra til at leilighetene vil bli ekstremt dyre, sier Limi.

Hun mener også at det blir dyrt for kommunene å tilrettelegge for andre ansvarsoppgaver. Kommunene trenger tomter til skoler. De må også ha areal til å lage parker, gangveier og sykkelveier.

– Må planlegge for fremtiden

Frp vil be om at planen utsettes for å beregne hvilke økonomiske konsekvenser planen får for kommunene som får den tredd nedover hodet. Men noen utsettelse ligger det ikke an til, sier Venstre-leder av samferdselsutvalget i Akershus Solveig Schytz.

– Nå har Oslo og Akershus jobbet med denne planen i godt over fire år. Den er også godt forankret i kommunene gjennom disse årene. Så jeg har ikke oppfattet at andre ønsker å utsette dette vedtaket.

Fra kommunene har det både vært ris og ros i høringsrunden. Mange er enige i hovedgrepet, som er å bosette folk hvor de kan unngå å bruke bil. Enkelte synes reglene blir for strenge og at kommunen får lite å si. Men Schytz mener grepene er helt nødvendige.

– Hvis det fortsatt skal være bra å bo i Oslo og Akershus, så er det viktig at vi planlegger på en måte som gjør at flest mulig skal kunne gå, sykle, reise kollektivt til daglige gjøremål.

Oslo Bystyre skal behandle den samme planen førstkommende onsdag.