NRK Meny
Normal

Beskylder de andre for dobbeltspill om E18

SV beskylder flere andre partier for å drive dobbeltspill om E18 gjennom Oslo og Bærum. – De er kritiske, men gjør ingenting for å stoppe motorveiplanene, sier Marianne Borgen.

E18 ved Høvik

E18 vest for Oslo, her ved Høvik, er en av landets mest belastede veistrekninger. En utbygging vil koste 40 milliarder kroner.

Foto: Emilie Helberg Saksæther / NRK

Angrepet er rettet mot toneangivende Oslo-politikere fra Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre.

Marianne Borgen

MENER DET ER DOBBELTSPILL: SVs Marianne Borgen.

Foto: Sigurd Fandango Kapperud / SV

– På den ene siden snakker de om en bekymring. På den andre siden lar de planleggingen gå av en motorvei som alle fagmiljøer har advart mot og som vil føre til en storstilt økning av biltrafikken inn i byen.

– Dette er et dobbeltspill, og det er å føre velgerne bak lyset, sier Borgen.

NRK fortalte tirsdag at utgiftene til planlegging og grunnerverv vil passere en halv milliard kroner i løpet av neste år.

– Disse partiene har flertall både i Oslo bystyre og på Stortinget. De kan endre vedtakene som ligger til grunn for Statens vegvesens arbeid og stoppe planleggingen vi bruker hundrevis av millioner kroner på, sier Marianne Borgen.

– 40 milliarder er for mye

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sier at han mener det samme som bystyret vedtok for ett år siden.

Stian Berger Røsland

MÅ PLANLEGGE: Byrådsleder Stian Berger Røsland.

Foto: Olav Juven / NRK

– Kostnadsrammen på 40 milliarder kroner er for høy, og E18 må planlegges på en slik måte at det ikke fører til mer biltrafikk inn i Oslo.

– Men vi står fast på forliket om Oslopakke 3, som sier at vestkorridoren skal bygges ut. Vi unner Asker og Bærum de samme byutviklingsgevinstene som Oslo har fått når veier er lagt i tunnel, for eksempel i Bjørvika.

– Dessuten vil E18 bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken og for syklister, sier Stian Berger Røsland.

Byrådslederen sier ar kostnadsreduksjoner blir tema når Oslopakke 3 skal reforhandles neste år. Også Oslo Arbeiderparti viser til at lokal enighet mellom Oslo og Akershus om bruken av bompengene er viktig, ikke minst for å finansiere kollektivtrafikken.

Bekymret for omfanget

– Da må vi klare å forene miljøhensyn med de utfordringene som er på E18 i dag, sier Aps Rina Mariann Hansen.

Rina Mariann Hansen

BEKYMRET: Rina Mariann Hansen i Arbeiderpartiet.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi er bekymret for omfanget planene har fått de siste par årene og hvorvidt det vil føre til økt trafikkbelastning og utslipp i Oslo sentrum.

– Men vi har også forståelse for at trengs utbedringer for E18 for alle som står i kø i vestkorridoren. Det betyr både utbedringer av E18 og innføring av kollektiv- og miljøfelt, sier Hansen.

Må følge klimaforliket

Av de angrepne partiene går Venstre lengst i å imøtekomme SVs ønsker. På Stortinget har SV foreslått at E18 må bygges i tråd med klimaforlikets krav om nullvekst i biltrafikken. Det sa Venstre seg i dag enig i.

«Vi forutsetter at det i det videre arbeidet med prosjektet gjøres justeringer som sikrer at kostnadene reduseres betydelig», konstaterer Venstre sammen med KrF.