– Dette er helt uakseptabelt

Byrådsleder Stian Berger Røsland innkaller taxinæringen og politiet til hastemøte. Han reagerer sterkt etter avsløringene om at en rekke kvinner blir trakassert av taxisjåfører.

Berger Røsland, Taxi

Byrådsleder Stian Berger Røsland sier det er uakseptabelt at kvinner har opplevd å bli trakassert av taxisjåfører. Drosjene på bildet har ikke noe direkte med trakasseringssaken å gjøre.

Foto: NRK/Scanpix

– Det å ta taxi hjem skal være trygt. Det er noe vi ønsker at folk gjør fremfor å gå alene hjem, og derfor må taxituren oppleves trygg for brukeren, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Han reagerer på avsløringene om at en rekke kvinner har blitt trakassert i taxien som skulle ta dem trygt hjem fra byen.

NRK har vært i kontakt med et titall kvinner som forteller at de er blitt tatt på rumpa, sjikanert, at sjåfører har nektet å slippe dem av på rett sted, og at de har invitert seg selv på nachspiel.

– Dette er personer som ikke burde være taxisjåfører. Det vi må gjøre nå, både bransjen, kommunen og politiet, er å forsikre oss om at vi har de nødvendige verktøyene for å sørge for at personer som ikke burde være taxisjåfører fratas den muligheten.

Etter at NRK omtalte saken i dag, har det kommet inn en rekke tips om flere kvinner som har opplevd liknende episoder.

Innkaller til hastemøte

Nå inviterer byrådslederen alle involverte parter til et hastemøte en av de nærmeste dagene.

– Vi inviterer nå bransjen, kommunen og politiet til et felles møte for å gjennomgå problemstillingen. Vi må se på om det er virkemidler vi har, men som vi ikke bruker tilstrekkelig. Eller om vi trenger nye virkemidler som vi enten kan vedta selv, eller om vi må ha hjelp fra Stortinget og Regjeringen.

Berger Røsland mener trakasseringen må få strenge konsekvenser for sjåførene, og mener det er viktig at både bransjen og kommunen er tydelige på at dette ikke er akseptabelt.

– Vi har mulighet til å inndra løyver, politiet har mulighet til å trekke tilbake kjøresedler, bransjen har mulighet til å være tydelig på hvem de ønsker skal få kjøre. Vi har mange muligheter her. Dette er ikke en arena for trakassering eller uønsket oppmerksomhet, og det må vi være tydelig på.

Lars Dolva

Informasjonssjef i Oslo Taxi, Lars Dolva

Foto: Petter Oulie-Hauge / NRK

Han oppfordrer alle som opplever seksuell trakassering i taxier om å anmelde saken til politiet.

Vil gjerne møtes

Informasjonssjef i Oslo Taxi, Lars Dolva hadde ennå ikke mottatt noen invitasjon til et møte da NRK pratet med han, men sier han er positiv til at alle parter møtes.

– Vi syntes det er bra at han reagerer på dette, og det bra at sentrale politikere reagerer på det jeg kaller «uting» i næringen.

Dolva vil diskutere muligheten for større selvstyre for sentralene, diskutere det han mener er et gammeldags regelverk og muligheten til å rekruttere bredere.

– Det er viktig at alle involverte parter kan sitte rundt et bord og gå gjennom saken, og se på hva vi kan forbedre og hva vi kan gjøre, sier Dolva.