– Bør gå på biogass framfor batteri

Å bygge om nesoddbåtene til el-ferger er meningsløst når båtene allerede nå kan gå på miljøvennlig biogass, mener gassbransjen.

Passasjerer i Nesoddenferga

Passasjerene på nesoddbåtene går miljøvennlige tider i møte. Men Ruter og Energigass Norge er uenige om hvilken drivstoff som er best – biogass eller batteri.

Foto: Javier Auris / NRK

Norges største passasjerferge-samband bør elektrifiseres. Det mener både kollektivselskapet Ruter og fylkespolitikerne i Akershus. Men norsk gassbransje er uenige.

– Oslo kommune har en stor ressurs som heter biogass. Den produserer de sjøl av kloakkslam på Norges største renseanlegg, VEAS.

– Gassen kan de bruke på Nesoddfergene uten å gjøre noen investeringer. Og biogassen er klimanøytral og uten utslipp, reklamerer Leiv Arne Marhaug som er styreleder i Energigass Norge.

ledelsen i Energigass Norge

Båtene kan gå på biogass laget av Oslofolks kloakk. Stort mer miljøvennlig går det ikke an å gjøre det, mener daglig leder Tore Woll (t.v.) og styreleder Leiv Arne Marhaug i Energigass Norge.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Men er biogass like miljøvennlig som strøm?

– Strøm har absolutt null utslipp på brukerstedet, men det kommer an på hvor og hvordan den er produsert. Dessuten må det gjøres store investeringer for at båtene får ladet opp batteriene sine, svarer Marhaug.

Ruter: strøm er billigere

I dag går båtene på naturgass og marin gassolje (diesel) noe som gir betydelige CO₂-utslipp. Ruter har en ambisjon om kun å kjøre på fornybar energi fra 2020, og anbefaler overgang til ren batteridrift, noe som kan skje neste år.

For å få dette til, må det bygges ladeutstyr for fergene på Aker Brygge. Ekstra strøm må føres fram til brygga. I tillegg må båtene bygges om fra gasselektrisk til batterielektrisk drift. Fram til 2024 vil de årlige ekstrautgiftene bli på 18,5 millioner kroner.

Til sammenligning vil ekstrakostnadene for overgang til biodrivstoff være 12,7 millioner kroner i året, ifølge et notat fra Ruter.

Øyvind Solum, fylkesleder i Miljøpartiet de Grønne Akershus

MDGs Øyvind Solum går inn for helelektrisk ferge mellom Oslo og Nesodden. Det samme gjør politikerkollegene i Akershus.

Foto: Hanne Roald / NRK

– Utredningene viser at det er noen investeringer som gjør at strøm vil komme dårligere ut i starten, men etter hvert vil el-ferger være billigste og reneste løsning, sier Øyvind Solum som er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Akershus Fylkesting.

Nylig støttet fylkesutvalget helhjertet opp om forslaget om elferger på fergestrekningen som har rundt 2,5 millioner passasjerer i året.

.

Eksosrørene på Nesoddferga

Bruk av biogass som drivstoff på nesoddfergene gir bare små utslipp, mener gassbransjens talsmenn.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

MDG mener biogass forurenser

Solum mener biogassen ikke er så ren som gassbransjen vil ha det til.

– Det er betydelige utslipp av CO₂, av nitrogen og av andre gasser, hevder han.

Energigass Norge hevder derimot at biogassen er CO₂-nøytral og forurenser svært lite.

– Det er ikke partikler i denne gassen, det er litt NOx-utslipp fra motorene, men det er helt marginalt og utgjør ikke noe problem for bykjernen, sier styreleder Leiv Arne Marhaug.

– Oslo har satset mye på bygging av produksjonsanlegg for biogass, så de må jo bruke den. Det nytter ikke å produsere noe du ikke vil bruke. Alle ferger trenger ikke bli elektriske, en må se dette i sammenheng, og det er det vi savner her, supplerer Tore Woll, daglig leder i bransjeforeningen.

Oslo kommune produserer biogass ved sitt anlegg for matavfall i Nes på Romerike og ved VEAS, som er en forkortelse for Vestfjorden avløpsselskap.