NRK Meny
Normal

– Barn blir holdt utenfor leken

Bystyremedlem Marianne Borgen (SV) mener aktivitetsskolen er med på å skape større forskjeller mellom barn, fordi ikke alle har råd til å være med på betalingsaktivitetene som mange skoler tilbyr.

Slalåmkurs for aktivitetsskolen ved Vinderen skole - Tryvann

DYRT: Flere skoler har høye priser for aktivitetene som tilbys, noe flere mener fører til at barn blir holdt utenfor. Barna får ved flere skoler mulighet til å betale for blant annet alpinkurs, dansekurs og fotball (illustrasjonsfoto).

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Marianne Borgen

Marianne Borgen (SV)

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Dette er en trist utvikling som bidrar til å øke forskjellene mellom barn i skolens regi, sier Marianne Borgen i SV. I tillegg til å være leder for samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret i Oslo er hun sosiolog- og barnerettighetsekspert.

Aktivitetsskolen (AKS) er et tilbud til alle barn fra første til fjerde trinn. Her kan barn melde seg på forskjellige aktiviteter som også skal være en læringsarena for dem.

Men på flere skoler er barn nødt til å betale selv for å delta på de forskjellige aktivitetene.

– Noen har råd til dette, men det er også mange barn som ikke får lov til å være med på disse aktivitetene fordi det kreves betaling. Da blir denne ordningen helt feil, sier Borgen.

Fotball, dans, sjakk, langrenn og allidrett er noen av betalingsaktivitetene som tilbys på flere skoler.

Blir stående igjen på skolegården

Borgen mener det er kritikkverdig at skolen bidrar til å skape forskjeller. Hun ser en tendens på at noen blir holdt utenfor leken.

– Å bli stående i skolegården å se på at kameraten din blir hentet i minibuss for å dra på et betalingskrevende-kurs, er å bli holdt utenfor. Derfor er det viktig at utdanningsbyråden stopper denne utviklingen, sier Borgen.

Våren 2009 ble det kartlagt at 364 av aktivitetene på aktivitetsskolen var betalingsbaserte.

Siden da har det ikke blitt gjort noen ny kartlegging, og derfor har ingen tall på hvor stort omfanget av betalingsbaserte aktiviteter er i dag.

Frykter flere betalingsbaserte aktiviteter

Marianne Borgen oppfordrer utdanningsbyråd Anniken Hauglie til å komme med en løsning. Hun mener at aktivitetene burde gjennomgås og at tilbudene som krever betaling burde reduseres.

– Jeg får mange henvendelser av foreldre som er fortvilet fordi de ikke har penger til de spennende aktivitetene, sier Borgen.

Utdanningsbyråd Aniken Hauglie mener det er en god balanse mellom de ordinære tilbudene og betalingsaktivitetene.

Anniken Hauglie

Utdanningsbyråd i Oslo, Anniken Hauglie.

Foto: Oslo Høyre

–Jeg har ikke fått noen indikasjoner på at vi trenger en ny kartlegging, sier Hauglie.

Mener det ikke skaper forskjeller

Byråden mener tilbudet varierer fordi aktivitetene er avhengig av foreldres og elevers interesser, og hvilke organisasjoner som er i lokalmiljøet.

– Hvor vidt og hvor mange aktiviteter man skal ha er et spørsmål som forelegges FAU og skolen. Jeg er trygg på at driftsstyret på skolen tenker gjennom disse problemstillingene, slik at det ikke blir for mange betalingsaktiviteter, sier Hauglie og legger til:

– Rektorene på de ulike skolene må sørge for at aktivitetsskoletilbudet er så godt at det oppfattes inkluderende og bra for dem som da ikke ønsker betalingsaktiviteter.

–Skaper tydelige klasseskiller

Strengen Gundersen

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Elisabeth Strengen Gundersen.

Foto: FUG

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Elisabeth Strengen Gundersen, mener aktivitetstilbudet skaper tydelige klasseskiller blant barn ut fra hvilken økonomi familien har.

–AKS er en betalingsordning på lik linje med SFO rundt omkring i landet, men vi syns prisen skal være lav. Man kan velge grunnpakken, men det kan være kjedelig for barnet når vennene går på aktiviteter som koster penger, sier Gundersen.

Hun mener det er en utfordring at aktivitetene skal være læringsstøttende, fordi familier med dårlig økonomi ikke har råd til å prioritere dette.

– Noen skoler har enkle aktiviteter, mens andre skoler har store kataloger med mange aktiviteter, så her er det lokale variasjoner. Når det er store variasjoner i hva det koster så blir det også urettferdig, sier Gundersen.

Ingen betalingsaktiviteter

På Sagene skole i Oslo har de valgt å ikke ha betalingsaktiviteter fordi de ikke vil at det skal være forskjeller på barna.

– Uansett hvilken økonomi eller bakgrunn de har så skal alle ha mulighet til å være med på aktivitetene. Dette er den beste løsningen for barn, sier baseleder ved aktivitetsskolen Elinor Eide.