– Det betyr mye at jeg ble endelig trodd

Etter å ha blitt mobbet gjennom åtte har Maren Gystad fått mehold hos fylkesmannen. Det siste året har Fylkesmannen i Oslo og Akershus fått inn tre ganger så mange mobbeklager som vanlig.

Maren Gystad

BLE HØRT: Maren Gystad havnet på sykehus flere ganger etter stygge mobbeepisoder på skolen. Etter å ha fått mehold hos fylkesmannen håper hun at hun kan inspirere flere andre til å klage.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

I løpet av 2014 mottok fylkesmannen i Oslo og Akershus 24 mobbeklager. I 2013 fikk de bare inn syv klager. Også i Troms og Finmark har det vært en betydelig økning.

15 år gamle Maren Gystad er en del av denne statistikken.

– Det er trist at så mange ikke har det bra på skolen når det er et sted vi må være hver dag

Hver dag gjennom åtte år opplevde hun å bli slått, sparket og kalt stygge ting av medelever på barne- og ungdomsskolen hennes i Enebakk.

Selv om hun ble utsatt for flere grove voldsepisoder, der hun blant annet ble slått med balltre, opplevde hun at skolene likevel ikke tok grep.

– Det var ingen som trodde på oss. Skolen var best, og det skjedde ikke sånt hos dem. De lovte det skulle bli bedre når jeg begynte på ungdomsskolen, men da ble det bare verre.

– Stort mediefokus

Maren Gystad

15 år gamle Maren Gystad.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Først da hun begynte i niendeklasse byttet hun skole, og da hun klaget til fylkesmannen fikk hun medhold. Hun mener det er viktig at så mange som mulig klager.

– Det betyr mye at jeg ble endelig trodd. Hvis kommunen skjerper seg og tar tak i problemene kan det hjelpe andre.

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus tror det store mediefokuset har bidratt til økningen i antall klager.

– Vi har nådd bredere ut med hvilken rolle fylkesmannen kan ha i slike saker, sier Grethe Parr.

Hun forteller at de fleste klagene får medhold på grunn av opplæringslovens strenge regelverk.

– Når vi behandler slike klager avdekker vi ofte mye god praksis og gode tiltak, men likevel får klageren medhold i saken fordi kommunen ikke har fulgt alle reglene i lovverket, sier Parr.

Legger seg flate

Rådmannen i Enebakk, Kjersti Øiseth.

Grethe Parr, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Rådmannen i Enebakk kommune, Kjersti Øiseth, ønsker ikke å kommentere Marens sak i detalj, men forteller at de har tatt situasjonen på dypeste alvor.

– Alle barn i kommunen skal følge seg trygge, og jeg beklager på det sterkeste at man har oppleved det som at man ikke har fått den hjelpen man skal ha, sier hun og legger til:

– Vi har gått igjennom alle rutinene våre og skjerpet dem inn når det gjelder lærernes meldeplikt. Vi har også skjerpet rutinene rundt enkeltvedtak.

Antall mobbeklager fylkesmennene i Norge har mottatt de siste seks årene:

Fylker

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totalt

Oslo og Akershus

4

11

11

12

12

7

24

81

Østfold

-

0

4

4

2

5

9

24

Hedmark

3

2

4

1

5

4

2

21

Oppland

1

4

2

6

1

6

4

24

Buskerud

0

0

1

4

2

5

2

14

Vestfold

0

0

2

3

4

9

12

30

Telemark

0

1

3

1

5

2

2

14

Aust-Agder

-

-

0

0

1

0

1

2

Vest-Agder

0

0

3

4

5

6

9

27

Rogaland

1

1

1

8

10

23

11

55

Hordaland

3

5

8

7

9

19

13

64

Sogn og Fjordane

2

0

4

3

2

4

4

19

Møre og Romsdal

6

6

8

15

13

14

2

64

Sør-Trøndelag

8

6

5

6

7

13

4

49

Nord-Trøndelag

2

2

6

1

5

5

3

24

Nordland

7

5

5

13

9

12

12

63

Troms

0

2

5

18

19

8

24

76

Finnmark

4

1

13

4

2

1

10

35