71-åring dømt for uaktsom kjøring

En 71 år gammel kvinne fra Romerike som i fjor kjørte i motsatt kjøreretning på E6 i Østfold, er nå dømt til 30 dagers betinget fengsel. Den dømte hadde en promille på 1,06 da hun ble tatt, skriver Romerikes Blad. Kvinnen må også betale en bot på 40 000 kroner og mister retten til å kjøre i to år.