NRK Meny

430 millioner til veivedlikehold

I Statsbudsjettet som legges fram i dag setter regjeringen av 430 millioner kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier i Oslo og Akershus. Pengene er ikke en direkte bevilgning, men en sum penger som Oslo og Akershus kan låne rentefritt.