38 prosent har forhåndsstemt

174 261 av hovedstadens stemmeberettige har forhåndsstemt. Det utgjør 38 prosent. Ved stortingsvalget i 2013 var det 131 116 som forhåndsstemte. Det utgjorde 30 prosent.

Kø ved stemmelokalet ved vinkelgården på Majorstuen
Foto: Victoria Wilden / NRK