NRK Meny

25,9 mill. til veier i Akershus

Akershus fylkeskommune har bevilget 25,9 millioner kroner til fylkes- og kommunale veier i år. Pengene skal brukes til 59 ulike trafikksikkerhetstiltak. Tildelingen av midlene er basert på søknader fra kommunene. Her kan du se oversikten over prosjekter i din kommune.