NRK Meny
Normal

22 rektorer på Oslo vest protesterer

Rektorene er bekymret over at elevene ved deres skoler ikke skal få god nok tilpasset opplæring etter skjevfordeling i Osloskolen. – Vi vil øremerke 46 millioner kroner for å hindre kutt, sier Høyre.

Blir ikke fulgt opp etter vold

Rektorer ved skoler på Oslo vest mener skjevfordelingen i Osloskolen driver dem under grensen av det forsvarlige.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I en kronikk i Aftenposten skriver rektorene at de i utgangspunktet har vært for at byrådet har fordelt flere ressurser til skolene i Oslo øst, men at når byrådet nå foreslår en større omfordeling av ressursene mot Oslo øst er nedre grense nådd. Driften vil ikke lenger være forsvarlig for flere skoler.

Marianne Mette Stensrud

Marianne Mette Stenberg, rektor ved Majorstuen skole i Oslo, frykter pengekutt vil få store konsekvenser for elevenes læringsmiljø.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Vi mener at det er dramatisk for flere skoler på Oslo vest. Det er på grensen til å bli uforsvarlig, sier Marianne Mette Stenberg, rektor ved Majorstuen skole.

Hun viser til en rapport gjort av Deloitte for Oslo kommune om ressursfordeling i Osloskolen. Her kommer det frem at en del skoler i hovedstaden drives som noen av de billigste i landet.

– Midlene kan ikke fordeles helt likt i byen. Utfordringene er ulike, men det finnes en nedre grense for hva som trengs for å drive god skole. Vi mener at man nå går under den terskelgrensen for en del skoler i byen, sier Stenberg.

Rektoren frykter at pengekutt vil få store konsekvenser for elevenes faglige og sosiale utvikling.

For våre skoler er det et alvorlig misforhold mellom foreslått tildeling av ressurser og de faktiske kostnader til spesialundervisning og helt nødvendig tilpasset opplæring.

22 rektorer i kronikk

Høyre setter av penger

Saida Begum i Høyre sier til NRK at de vil foreslå mer penger til Osloskolen for å lette på skjevfordelingen.

Saida Begum

Saida Begum (H) frykter kutt i lærerstillinger, dersom man ikke setter av mer penger til Oslo-skolene.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Vi har satt av 46 millioner kroner i vårt alternative budsjett for å hindre kutt. Resultatet blir at ingen skoler vil oppleve kutt, sier Begum.

Hun peker på at mange vestkantskoler allerede har stramme budsjetter. Høyre mener man må sikre en god nok grunnfinansiering, før man skjevfordeler ytterligere.

– Når man får et kutt i den størrelsesorden, må man kutte i lærerressursene. Det vil til slutt gå ut over undervisningen, sier Begum.

Avviser kutt

Skolebyråden i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap) avviser at det er noen kutt i Osloskolen. Hun sier rapporten fra Deloitte baserer seg på tall fra 2015.

– 2015 var siste året det forrige byrådet styrte. Jeg er enig med rektorene, at basert på de budsjettene, så var veldig mange av våre skoler veldig underfinansiert, sier hun.

Byråden mener det nå vil snu, og sier alle skolene vil få mer penger i 2018 enn de fikk i 2017.

– Fra januar i år fullfinansiere vi alle nye elevplasser, i motsetningen til 80 % av kostnaden tidligere. Det får en stor effekt på grunnfinansiering som er lik for alle skoler, uavhengig av hvor i byen de ligger.

Hun mener rektorenes bekymring bygger på en misforståelse om at omfordelingen til noen skoler vil gå utover andre skoler.

– Det er grunnfordelingen som skal dekke kravet om tilpasset opplæring. Omfordelingen, som er en liten del av det totale skolebudsjettet, handler om sosioøkonomiske kriterier, sier Tellevik Dahl.

Vil gå imot bystyret

Rødt er i utgangspunktet ikke negativ til en skjevfordeling for Oslo-skoler, men mener det er for lite penger i potten.

Eivor Evenrud

Eivor Evenrud i Rødt er leder av arbeidsgruppen som jobber med saken.

Foto: Christopher Neumann Ruud

– Det er noen skoler som får mye mer som også trenger disse pengene, men andre får så lite at det er på grensen til uforsvarlig, sier Eivor Evenrud (Rødt), nestleder i bystyrets kultur- og utdanningskomité.

Hun er leder arbeidsgruppen som skal jobbe med saken.

– Vi har en plan om å behandle saken 7. desember, men det kommer ikke til å skje dersom utgangspunktet er som i dag, sier Evenrud.