NRK Meny
Normal

13 kommuner ser til Akershus

En rekke kommuner utenfor Akershus kan bli slått sammen med Akershus-kommuner. I arbeidet med kommunereformen er 13 kommuner i andre fylker med i prosesser som inkluderer Akershus-naboer.

Laster kart, vennligst vent...

Kommunene i lyseblått har følere ute mot naboer i Akershus i forbindelse med kommunereformen.

50 år etter forrige store kommunereform er norgeskartet igjen i ferd med å bli tegnet på nytt. Den gang ble blant annet Setskog, Aurskog, Nordre Høland og Søndre Høland slått sammen til Aurskog-Høland.

Nå har 13 kommuner i Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold enten tatt direkte kontakt med kommuner i nabofylket eller er i gang med utredninger som involverer Akershus-kommuner (se faktaboks).

Håvard W. Osflaten, ordfører Hobøl kommune

Ser mot Akershus: Hobøl-ordfører Håvard Osflaten (Ap).

Foto: Hobøl kommune

Hobøl ser mot Follo

Hobøl i indre Østfold har gått bredt ut og kontaktet fem Follo-kommuner med tanke på et mulig samarbeid.

– Med beliggenheten vår så tett opp til Follo er det naturlig for oss at vi også forholder oss til nabokommunene i Follo i tillegg til å sondere med naboene våre i indre Østfold, sier Hobøl-ordfører Håvard W. Osflaten (Ap).

– Reisemønster og handelsmønster for mange av våre innbyggere går mot Ski, Ås og Vestby. Derfor er det naturlig at vi har en dialog for å se hvilke muligheter det gir oss, sier Osflaten.

Eiendomsskatt et hinder

Anne Kristine Linnestad (H), ordfører Ski

Ski-ordfører Anne Kristine Linnestad (H) har friere fra Østfold på døra.

Foto: Anne-Line Biberg as

Follo-kommunen Ski har fått henvendelser både fra Hobøl og Spydeberg. De sju Follo-kommunene er i gang med en felles utredning i regi av rådmannskollegiet, og ifølge Ski-ordfører Anne Kristine Linnestad (H) er det for tidlig å si hvor aktuelt det er å slå seg sammen med Østfold-kommuner.

– Rent umiddelbart er samferdsel og areal de områdene der det er mest interessant for oss å se til Østfold. Vi deler østre linje på Østfoldbanen og begynner å få knapphet på arealer, noe de ikke har like stor knapphet på i Østfold.

– Det som er vanskeligst er enkelte Østfold-kommuners forhold til ROBEK-lista (register over kommuner i økonomisk ubalanse, red.anm.) og til eiendomsskatt, sier Anne Kristine Linnestad.

Røyken ser mot Asker og Bærum

Rune Kjølstad

Ser mot Akershus: Røyken-ordfører Rune Kjølstad (H).

Foto: Lars Kristian Skjetne / NRK

På motsatt side av Oslofjorden utreder fire Buskerud-kommuner konsekvensene av ny kommunestruktur sammen med Asker og Bærum. Røyken har diskutert sammenslåing med Asker flere ganger tidligere, og kommunereformen gjør det igjen aktuelt å se i retning hovedstaden etter partnere.

– Vi har et bo- og arbeidsmarked som tilsier at vi har veldig mye med Asker, Bærum og Oslo å gjøre, sier ordfører Rune Kjølstad (H).

– Veldig mange av våre innbyggere jobber i Asker, Bærum og Oslo. Mange av våre innbyggere kommer fra Asker og Bærum, så det er naturlig for oss å se nærmere på dette, sier Rune Kjølstad.