Ønsker flere minoritetskvinner ut i arbeid

Regjeringen gir 10 millioner kroner mer til prosjektet "Jobbsjansen", for å få flere hjemmeværende minoritetskvinner ut i arbeid.

Innvandrer kvinner på norsk kurs

MER RESSURSER: Prosjektet 'Jobbsjansen' får økte midler for å gjøre overgangen til arbeidslivet enklere for innvandrerkvinner.

Foto: Rushda Syed / NRK

– Vi følger opp deltakerne tett. Vi har et veldig godt samarbeid mer næringslivet og

Anders Ringereide

Anders Ringereide håper de økte midlene vil få flere ut i arbeid.

Foto: Rushda Syed / NRK

private bedrifter i området for å få deltakerne ut i arbeid og vi har et godt fokus på yrkesrettet norskopplæring, forteller spesialkonsulent ved bydel Grünerløkka, Anders Ringereide.

I løpet av 2014 greide bydel Grünerløkka å sysselsette over 80 prosent av deltakerne på prosjekt "Jobbsjansen". Så langt i år viser statistikken den samme prognosen.

Mange av kvinnene som deltar på kurset har lite til ingen skolegang. Her får de anledning til å enten begynne helt på nytt eller bygge på skolegangen de allerede har. Målet er at de skal kunne arbeide og være selvhjulpne.

Fikk jobb etter kun tre måneder med kurs

En av dem som har fått jobb er Svetlana Spasenic fra Serbia. Etter mange års opphold i Island, kom hun til Norge for to år siden.

– Jeg var hjemme i et år og prøvde å søke jobb. Det var veldig vanskelig, å søke jobb og lære norsk, forteller Svetlana.

Hun fant brosjyren hos NAV på Grünerløkka og ringte og spurte om kurset. Etter tre måneder på kurset fikk hun praksisplass, deretter jobb. I dag jobber hun fast som kjøkken-/produksjonsmedarbeider i deltidsstilling.

– Jeg sitter ikke bare hjemme lenger. "Jobbsjansen" lærte meg mye. Jeg lærte meg norsk og fant meg jobb, sier hun.

Solveig Horne og Svetlana Spasenic

Svetlana Spasenic fikk praksisplass og senere fast jobb, etter å ha deltatt i 'Jobbsjansen'

Foto: Rushda Syed / NRK

Øker midler med 10 millioner kroner

– At kvinnene komme seg ut i arbeid er et godt forbilde for barna, å se at mor er ute i arbeid, sier Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, på besøk ved bydel Grünerløkka.

– Men for sin egen del er det også bra at de lærer seg språket når de kommer til Norge. Det gir muligheter til å komme seg ut i arbeidslivet, få seg venner og bli inkludert i større grad i samfunnet.

Regjeringen øker støtte til prosjektet med ytterligere 10 millioner kroner. I 2015 ble prosjektet innvilget 87 millioner kroner. Til neste år blir dette hevet til 97 millioner kroner. Fem av disse millionene var varslet ved revidert statsbudsjett, men dette beløpet blir nå høynet til 10 millioner kroner.

Kommer til nytte

I 2015 vil det bli utdelt midler til 14 av 15 bydeler i Oslo, hvor opp til 600 deltakere skal få plass.

Så langt er det ikke bestemt hvor mye av neste års midler Oslo eller bydel Grünerløkka vil få, men Ringereide mener at midlene vil uansett kunne bidra til å hjelpe flere ut i arbeid.

– Økte bevilgninger kan gi bydelene mulighet for å utvide prosjektene til å omfatte flere personer. Med flere deltakere i prosjektet har man mulighet for å kunne bidra til at flere hjemmeværende innvandrerkvinner får innpass i arbeidslivet, sier Ringereide.