– Flott av lastebileierne

Norsk lastebileierforbund får ros fra Natur og Ungdom etter nyheten om at de sier nei til den planlagte utbyggingen av ny E18. – Det er helt riktig at det vil bli en flaskehals ved Lysaker. Vi merker oss at det begynner å bli en bred motstand mot et prosjekt som vil føre til mer trafikkk og mer utslipp, sier sentralstyremedlem Einar Helland Berger.