- Vil ramme hund, katt og kaniner

Den nye dyrevernloven medfører at dyrvernnemdene mister myndighet. Lederen av dyrevernnemnda i Follo slutter i protest.

Border collie
Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Jeg tror de vanlige husdyrene, som hund, katt og kanin vil være de store taperne på dette. De kommer nå til å bli oversett, for Mattilsynet har mest fokus på de matproduserende dyrene.

Det sier Jørn Sørum, leder av dyrevernnemnda i Follo, som mener at dyrevernnemdene ikke lenger har noen plass og derfor slutter.

Hør debatt mellom Jørn Sørum og Jarle Bergsjø fra Mattilsynet ca. kl. 17.10, i Østlandssendingens ettermiddagssending. Eller her på nettradio: NRK P1

Fratatt mulighet til å sjekke

– Det har kommet nye instrukser fra Mattilsynet hvor man har strippet dyrevernnemdene for både myndighet og inspeksjonsrett. Med det ser jeg ikke grunnlaget for at en dyrevernnemd skal kunne ha et virke som gir dyrene rettigheter.

Mattilsynet vil overta selv ta over for mye av det arbeidet dyrevernnemdene har gjort.

– Det er en dårlig idè, mener Sørum, for kunnskap om lokale forhold er svært viktig.

Lokalkunnskapen blir borte

– Nå er det slik at mange tips om dyr som kan ha det dårlig, kommer fram fordi folk i kommunene personlig kjenner dem som sitter i dyrevernnemdene, sier Sørum.

Denne kompetansen mister nå mattilsynet.

I alle høringsrunder før den nye dyrevernloven ble innført har nemdene gitt klare signarer om at dyrevernnemdene fortsatt må ha rett til å vedta midlertidig omplassering og rett til å inspisere steder hvor dyr blir holdt. Mattilsynet har valgt å overkjøre dette.

Slutter i protest

– Hva står da igjen av arbeid for dyrevernnemdene?

–Kun forebyggende arbeid står igjen til oss; å reise rundt med brosjyrer og lignende. Det er en jobb jeg tror postvesenet kan gjøre like bra, sier Sørum opprørt.

Jørn Sørum har vært leder av dyrevernnemda de siste seks årene. Han sendte tirsdag inn sitt legitimasjonsbevis og oppsigelse.

Må skaffe nye folk

Ifølge Seksjonssjef i Mattilsynet i Indre Østfold og Follo, Jarle Bergsjø, er målet med den nye dyrevernloven å styrke dyrevernet gjennom en mer enhetlig forvaltning.

– Hva gjør dere med det faktum at folk i nemdene slutter i protest?

–Det er noe som vi da vil måtte erstatte med mennesker som er motivert for å være med i den nye modelle. Vi beklager at erfarne folk trekker seg, for det betyr jo at vi mister den kompetansen.