- Vi skal inkludere alle barn

 : Debatt om gratis AKS på øst