NRK Meny
Normal

- Vi er ikke fangevoktere

Universitetet og Høgskolen i Oslo vil ikke rapportere til fengselene om innsattes oppførsel på skolen.

Matematikk
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Studieinstitusjonene nekter å skrive under på fri-gangs-avtalen, der fengslene krever rapportering om den innsattes oppførsel på skolen.

- Det står i de avtalene at vi skal melde fra til institusjonen dersom vi har noe å utsette på studenten, forklarer Studiekonsultent ved UiO, Nina Faye Fjellberg.

Vil ikke rapportere

- Jeg er jo ikke ansatt i fengslet. Jeg er ansatt på universitetet, og jeg forholder meg til disse menneskene som studenter. Om de har behov for å kontrollere fangene sine, så er det deres ansvar, ikke mitt.

Det sier studiekonsulent ved Universitetet i Oslo, Nina Faye Fjellberg. Hun er opprørt over at regionens fengsler krever at Universitetet må rapportere om den innsattes oppmøte og oppførsel for at den innsatte skal få lov til å delta.

- Jeg mener jo at de frigangsavtalene ikke har noe med oss å gjøre i det hele tatt. Det er en avtale mellom studenten og instutisjonen. Det er en del av soningsavtalen, som ikke har noe med oss å gjøre, sier hun til NRK.

- Ikke vår oppgave

Faye Fjellberg får støtte av studiedirektør ved UiO, Monica Bakken:

- Det betyr jo at fengselesvesenet vil kreve noe av oss, som normalt ikke er vår oppgave, sier hun.

Også studiedirektøren ved Høgskolen i Oslo, Tove Bull-Njaa, sier at det er uaktuelt å påta seg et ansvar og ressursbruk som ikke ligger under studieinstitusjonens ansvarsområde:

- Vi må jo gjøre det vi kan, og som er vårt samfunnsoppdrag, nemlig å drive utdanning. Det å rapportere tilbake dersom noen kommer for sent til en undervisningstime her, vil jo være helt uaktuelt, sier hun.

- Mister studieplassen

Fungerende direktør ved Ila fengsel, Per Olav Mobekk, bekrefter at studieplassen sannsynligvis går tapt for den innsatte når studiestedet ikke vil rapportere om fravær eller forsentkomming til fengselet:

-Ja, i verste fall blir det sånn, sier han.

- Forstår du det hvis de innsatte føler seg som kasteballer i dette systemet?

- Fra den innsattes side, så er det forståelig. Men vi har et ansvar for å gjennomføre frihetsberøvelsen og beskytte samfunnet i den tiden innsatte er i fengsel. Så vi må sikre at det ikke skjer nye straffbare handlinger i den tiden innsatte er i fengsel, sier han til NRK.

Er ikke det fengslets ansvar?

- Det er ikke studieinstitusjonens ansvar å passe på de innsatte, det er ikke det jeg sier. Men jeg sier at vi må forsøke å få universitetet eller høgskolen til å inngå en avtale med oss, der de rapporterer når den innsatte ikke møter til avtalt tid, sier Mobekk.

Laget egen vri på avtalen

Studiekonsulent Faye Fjellberg er lei av problemet som stadig oppstår - og har begynt med en egen vri på avtalen:

- Jeg har skrevet under på frigangsavtalen, men strøket over det punktet hvor det står at jeg skal melde fra til fengslet. Det har jeg sagt at jeg ikke kommer til å gjøre.

- Hva sier fengslet til det?

- De gav seg til slutt, men det var ganske lange forhandlinger hvor de truet med det ene og andre, i forhold til studenten, at de kom til å miste plassen sin, og institusjonsoppholdet sitt, forteller hun.