- Utfordrende gruppe å jobbe med

Politiet er ikke enige i Staffs påstander om forskjellsbehandling ovenfor sigøynermiljøet, men innrømmer at det er sosiale utfordringer knyttet til arbeidet rundt gruppen.

René "Roma" Karoli
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Det sier seksjonssjef for arrest- og påtaleseksjon i Oslo-politiet, Sissel Hammer.

- Tar alle anmeldelser alvorlig

Hun sitter med en helt annen virkelighetsoppfatning enn Staffs uttalelser om sigøynerne og politiet.

- Vi i politiet tar alle anmeldelser og alle straffesaker alvorlig, og vi driver ikke forskjellsbehandling.

Hammer mener disse påstandene bør stå for Staffs regning.

Erik Jansen har vært helt åpen på at han er ute etter hevn. Hva har dere gjort med det?

- Vi har mange saker nå ute til etterforskning, og vi er relativt tidlig i stadiet på enkelte av de. Så noen utdypning av hvor vi ligger i de forskjellige sakene og hva vi vil gjøre i nærmeste framtid ønsker jeg ikke å gå inn på.

Vil i dialog med romfolket

- Det eneste jeg kan formidle er at vi fra politiets side vil ta et initiativ til å komme i dialog med romfolket.

Dere har lagt ned en stor innsats for å stoppe volden i det pakistanske gjengmiljøet. Vil vi se en lignende innsats i sigøynermiljøet?

- Nå konsentrerer vi oss om de sakene som vi har en intens etterforskning i forhold til, også tar vi det derfra.

Har pågrepet fem personer

Hva skjer videre i etterforskningen av knivstikkingen i helgen og brannbombe-kastingen onsdag?

Knivstikking Lodalen
Foto: Erik Engen

- Det er i hele komplekset pågrepet fem personer, hvorav tre er varetektsfengslet, og etterforskningen vil pågå i dagene fremover. For å unngå at det skal oppstå ytterlige voldsepisoder, så ønsker vi å komme i dialog med miljøet, men det er også viktig at miljøet tar ansvar selv her.

Brannbombe mot leilighet
Foto: Margret Helland / NRK

- I forhold til romfolket er det viktig at det er flere som kommer på banen. Det krever samarbeid mellom både barnevern, politi, trygdevesen, sosialkontor og skole.

Utfordrende

Er dette en spesielt vanskelig gruppe å arbeide med?

- Det er utfordringer, sosiale utfordringer knyttet til det. Fordi det er mye flytting og mange ulike identiteter blant annet.