NRK Meny
Normal

- Truet til taushet

Ansatte ved Nedre Romerike Vannverk hadde mistanker om misligheter, men frykten for represalier fra sjef Ivar T. Henriksen gjorde at ingen turte å si fra.

Vannverksskandalen på Nedre Romerike
Foto: Fotomontasje: NRK

Det går frem av den hemmelige granskningsrapporten om vannverksskandalen på Romerike, som Aftenposten har fått tilgang til. Rapporten skal være ferdig i slutten av april.

Autoritær

Rapporten beskriver vannverksjefen som en autoritær leder. Han skal blant annet ha straffet aktive tillitsvalgte med lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår.

Ifølge rapporten skal ansatte ved flere anledninger oppdaget at verktøy, maskiner og utstyr fra NRV og RA-2 var borte uten at det hadde vært noe innbrudd.

I frykt for represalier fra sjefen Ivar T. Henriksen var det ingen ansatte som turte å si ifra.

Lavere lønn

Henriksen brukte ifølge rapporten sin makt til å straffe tillitsvalgte som stilte spørsmål ved virksomheten, med å gi dem lavere lønn. Medarbeidere som ble sett på som lojale ble belønnet med gaver, sjekker og reiser.

- Det gikk rykter om at alle som leverte noe til vannverket, også
måtte gi noe til Ivar T. Henriksen, blir granskerne fortalt.

Ifølge rapporten har alle hyppig brukte leverandører bidratt til
privat berikelse av Henriksen. Også flere av de ansatte ved vannverket gjorde det samme gjennom å jobbe privat på Henriksens hus og hytter.

Grunnen til at de ikke turde slå alarm var ifølge rapporten redsel for Henriksen og lojalitetskonflikt etter mottatte gaver.

Skulle ta de som sa noe

Etter at Aftenposten publiserte den første artikkelen om vannverksskandalen i september 2005, fortsatte Henriksen å holde
et stramt grep om sine ansatte.

Granskerne i Nedre Romerike
distriktsrevisjon hadde problemer med å få de ansatte i tale, fordi Henriksen hadde truet med å ta de som sa noe, skriver avisen.

Henriksen selv ønsker ikke å kommentere saken.

Han sier til granskerne at han selv har utrettet så mye positivt for både vannverket og distriktet at han synes å være av den oppfatning at det må være mulig å komme fram til en minnelig ordning, noe
Økokrim er uenig i.

Represalier

Vannverssjef Henriksen er sammen med sønnen, samt en lokal slamkjører tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.

Saken starter i Nedre Romerike Tingrett i oktober. 

Entreprenørselskapet Peab og en lokal næringsdrivende er også tiltalt i samme sak.