- Trenger mer penger til Intercity

I forslaget til Nasjonal transportplan er målet at banen mellom Sandvika og Hønefoss og sammenhengende dobbeltspor til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg er på plass i 2024. Jernbanedirektør Elisabeth Enger mener det ikke går uten mer penger.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger.