- Totalitære slagord i Oslo-skolen

- Lite tyder på at Høyre er spesielt opptatt av individets frihet, eller utvikling for den saks skyld, mener Rødt Oslo, som reagerer på en ny holdningskampanje.

Plakat: Trygg Oslo-skole
Foto: Rødt Oslo

Partiet Rødt reagerer på en ny holdningskampanje fra Utdanningsetaten i Oslo.

Se også video: Oslo-lærerne: - Jeg er sjefen

- Jeg synes Utdanningsetaten i Oslo sender svært gufne signaler når de vil henge disse plakatene opp i klasserommene på byens grunnskoler, sier Elin Volder Rutle, andrekandidat for partiet Rødt ved neste stortingsvalg.

Plakat: Trygg Oslo-skole

Plakat: Trygg Oslo-skole

Foto: Rødt Oslo

- Er disiplin et mål?

Store plakater i sterke farger skal henges opp i klasserommene og oppfordre elevene til å komme presis, ha arbeidsro og være lærevillige. Partiet Rødt reagerer sterkt på at dette følges av slagordet "Ro, orden og disiplin".

- Er det dette som skal være Osloskolens mål nå? Hva slags skole og samfunn er det egentlig skolebyråden og Utdanningsetaten ønsker seg, undrer Volder Rutle.

- Målet bør være at elevene skal bli kunnskapsrike, selvstendige, tenkende og kritiske mennesker. Dette slagordet står absolutt ikke for det, legger hun til.

- Ikke for fri utvikling

Elin Volder Rutle

Elin Volder Rutle

Foto: Rødt Oslo

Elin Volder Rutle hevder at Høyre-byråden vil utdanne lydige A4-mennesker som ikke stiller spørsmål ved maktforholdene.

- Det er lite som tyder på at Høyre er spesielt opptatt av individets frihet, eller utvikling for den saks skyld, sier Volder Rutle.

- Slagordet "Ro, orden og disiplin" legger ikke opp til en fri utvikling av enkeltmennesker. Dette høres ut som totalitære slagord, og har ingenting å gjøre i et samfunn som har demokrati som mål.

Mange plages av uro

Elevundersøkelsen fra 2008 viser at 38,4 prosent av elevene i Osloskolen svært ofte eller ofte kommer for sent til timen og at 34 prosent av elevene opplever at læringssituasjon preges av mye bråk og uro.

Det er bakgrunnen for at Utdanningsetaten har valgt å fokusere på ro, orden og disiplin i forbindelse med oppstart av skoleåret 2008/2009.

I tillegg til plakatene vil etaten i høst lansere ressurspermenen ”Trygg OSLOskole – godt læringsmiljø! Ro orden og disiplin”, som skal bedre elevenes læringsmiljø.

Bekymret for arbeidsmiljøet

- Vil ikke ro og orden gjøre det lettere for elevene å lære det de skal på skolen?

- Hvis man ser ro og orden som et middel for å oppnå læring, er det positivt. Men her virker det som disiplin er målet. Målet bør være at elevene lærer og har det bra, sier hun.

Partiet Rødt er bekymret for hva disse plakatene vil gjøre med arbeidsmiljøet i klasserommene.

- Kast plakatene

Volder Rutle mener at Utdanningsetaten kaster bort penger på det hun mener er totalitære kampanjer.

- Elevene trenger ikke dette. Pengene burde gå til å gi lærerne bedre tid til å jobbe med både fag og elever, sikre skolene ressurser til skikkelig undervisningsmateriell og gi elevene gode fysiske arbeidsforhold.

- Vi oppfordrer lærere og skoleledere i Oslo til å plassere disse plakatene i søpla. I stedet kan de lage sine egne plakater, sammen med elevene. Vårt forslag er "mangfold, trygghet og kreativitet", sier Elin Volder Rutle.