NRK Meny
Normal

- Svekket tilbud for psykisk syke

Ahus har ikke kapasitet til å behandle psykisk syke innenfor de områdene sykehuset skal dekke. Det mener lederen i fagforbundet på Aker Sykehus.

Nye Akershus universitetssykehus
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Ahus skal fra 2011 behandle syke fra Alna bydel. De behandler allerede pasienter fra Grorud og Stovner.

I følge lederen for fagforbundet på Aker Sykehus, Are Saastad, har ikke Ahus planlagt sengeposter for psykiatrisk behandling. Noe som kan føre til at mennesker med farlige psykiske lider ikke blir fanget opp i tide.

- Det er grunn til å frykte at beredskapen, for at det å gi folk et tilbud før de gjør noe galt, istedenfor etterpå, vil bli kraftig redusert ved deenne fusjoneringen, sier Saastad.

- Tikkende bomber

- Vi må huske på at det er mange som ikke vil komme til å begå kriminelle handlinger, dersom de får et tilbud tidlig nok, sier Saastad.

Han tror det er riktig at det finnes en del tikkende bomber.

- Jeg tror det uttrykket også passer i Oslo, sier han.

Oslo og Akershus has i dag et av de dårligste tilbudene i landet til alvorlig psykisk syke i følge en rapport fra Helseregion Øst.

Trikkedrapet

Oslo har hatt flere drap der gjerningspersonen er psykisk syk. Trikkedrapet i 2004 er et eksempel.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Antallet sengeplasser til pasienter som er så syke at de kan være en fare for seg selv eller andre er 26 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Ahus har så langt har ikke konkrete planer om å øke antallet psykiatriske sengeplasser når de skal overta Alna bydel.

- Skal få et bedre tilbud

Direktør for divisjonen for psykisk helsevern Trond Rangnes mener dette er naturlig siden overtagelsen ikke skjer før i 2011.

- Det som er viktig å si der, er at vi nå er i en veldig tidlig planleggingsfase i forhold til overtagelsen av det tilbudet. Det krever mye utredning, men det som fra min side er helt sikkert, er at når vi skal gjøre dette, så skal det ikke være en forringelse av tilbudet, snarere tvert i mot, sier Rangnes.

- Man skal få en struktur og et innhold på det tilbudet, som er bedre enn det vi har i dag. Så det er en teoretisk fremstilling som jeg ikke kjenner meg igjen i, sier han.

- Forutsetter sengeplasser

Men Saastad mener at tiden før overtagelsen blir for knapp, og at resultatet kan bli flere farlig psykisk syke i Oslos gater.

- Jeg skal ikke overdramatisere dette, men de siste dagers hendelser har jo vist at det finnes mennesker som har veldige alvorlige lidelser, og som kan være farlige for folk, sier han.

Han har ingen tro på at tilbudet vil bli styrket før overtagelsen:

- Vi skal huske på at for å kunne ta seg av mennesker som har en farlighet, så trenger man et psykiatrisk hjelpetilbud som forutsetter senger på sykehus. Det tilbudet har ikke Ahus per i dag, og jeg kan ikke se hvordan de skal klare å skaffe det, i løpet av ett og et halvt år, sier han.