- Stopp utsendelsen av nye brikker

Statens vegvesen må stoppe utsendelse av nye Autopassbrikker, krever Norges Miljøvernforbund. De frykter at brukte miljøfarlige bombrikker går rett i søpla.

Autopassbrikke
Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Før sommeren skal 330.000 Autopassbrikker fra Fjellinjen i Oslo byttes ut med nye.

Statens vegvesen oppfordrer bilistene til ikke å kaste de gamle bombrikkene i søpla, men å håndtere det som miljøavfall.

- En fare for miljøet

Men det er ikke nok mener Norges Miljøvernforbund. Vi krever at utsendelsene stoppes, sier nestleder Snorre Sletvold:

- Vi mener det må stoppes, fordi Statens vegvesen ikke har sørget for god nok returordninge for de gamle brikkene, sier Sletvold.

- Er disse brikkene en fare for miljøet?

- Vi mener det. De er klassifisert som EE-avfall, og da kan man ha stoffer som bly, kvikksølv og bromerte flammehemmere i disse brikkene, sier Sletvold.

600.000 brikker skal skiftes ut

Det er bombrikker som ble tatt i bruk i år 2000 og 2001 som nå skal skiftes ut fordi batteriene nærmer seg slutten. På landsbasis er det 600.000 brikker som skal skiftes.

Statens vegvesen skriver i brevet som følger med brikken at den ikke skal kastes i sølpa, men leveres som Elektronisk/elektrisk avfall, kalt EE-avfall.

Det betyr at brikkene skal leveres til en gjenbruks- eller miljøstasjon.

- Gode returordninger

Miljøvernforbundet frykter likevel at de havner i søpla:

- Vi mener det burde vært sent ut en returkonvolutt, eller at man satte opp innsamlingsbeholdere ved bomstasjonene, sier Sletvold.

Men Statens vegvesen vil ikke stoppe utsendelsen av brikkene, sier prosjektleder Geir Kalheim.

- Vi mener det finnes såpass gode returordninger ellers i samfunnet, både når det gjelder avfallsstasjoner, men også alle butikker som selger elektronisk avfall er pålagt å ta imot dette, sier Kalheim.