NRK Meny
Normal

Barneombudet bekymret for rombarna

Skole og utdanning er viktigere for rombarn enn å reise med familien. Det mener barneombud Anne Lindboe.

Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe mener det er viktigere for rombarna å gå på skolen enn å følge romfolks omreisende tradisjon.

Foto: Henrik Brattli Vold / NRK

– Vi må gjøre det som må gjøres for å sørge for at disse barna får en god nok skolegang, sier Lindboe.

Hun er svært bekymret for det høye skolefraværet som Oslos rom-elever har.

– Dersom barnas skolegang forhindres av romfolks tradisjon med å reise store deler av året, så er opplæringsplikten viktigere.

Juridisk vurdering

Rom-elever i grunnskolen er borte fra undervisningen en til to ganger i uken. Det viser tall fra Oslo kommune. Ifølge barneombudet er Norge derfor forpliktet til å sette inn spesielle tiltak for å få rom-barna på skole. Slike tiltak som sikrer barnas skolegang, er ikke et overgrep mot rom-folkets menneskerettigheter eller kultur, ifølge en juridisk vurdering laget for Kunnskapsdepartementet. Barns egne rettigheter går foran, sier barneombudet.

– Det er klart at det er viktig å tilrettelegge for at de skal få opprettholdt og utviklet kulturen sin på en så god måte som mulig. Men nå er det gjort en juridisk utredning av advokatfirmaet Simonsen som viser at barns rett til utdannelse har forrang når det gjelder voksnes rett til å reise rundt når som helst på året. Og at vi ikke krenker voksenes rettigheter.

NRK fortalte tidligere denne uken at barnevernet har fratatt rom-foreldre omsorgen for 39 barn fordi foreldrene ikke sørget for å få barna på skole. Barnedirektoratet gjorde det da klart at stort og grovt skolefravær er grunn god nok for barnevernet til å gripe inn. Og Lindboe støtter dette.

– Det å bli holdt borte fra skolegang og ikke få nødvending opplæring er helt klart omsorgssvikt.

Sette inn særtiltak

Regjeringen skal nå evaluere tiltakene som har vært brukt de siste årene for å bedre levekårene for norske rom. Barneombud Anne Lindboe mener nye tiltak må settes inn, dersom de gamle ikke virker. Barnas interesser må få en større plass i hjelpearbeidet, mener Lindboe.

– Det er viktig at vi har kompetanse, og at vi samler erfaringene vi har på dette feltet. Og at man setter inn ressurser på skolene sånn at man har lærere som kjenner kulturen, som kan bruke tid på å bli kjent med familiene. Forsøke å bygge opp tillitt. Også forsøke legge opp til fleksibilitet i undervisningen. Kanskje komme hjem og vise foreldrene leksehjelp, få barna på skolen og sånne praktiske ting.

–Men dette vil bli et særtiltak for rom. Er du enig at vi trenger slike særtiltak?

Vi har noen generasjoner med rom nå som har falt utenfor samfunnet og som har probelmer med å forsørge seg selv. Vi må ikke gjøre de samme feilene med de barna som vokser opp i dag. Hvis det er særtiltak som trengs så må vi sette inn det, for å hjelpe disse barna til å få en skolegang og utdannelse for å bli en del av det norske samfunnet.