- Riktig å ikke reparere "Skrik"

Det er i Munchs ånd å ikke reparere fuktskadene på maleriet "Skrik", mener kunsthistoriker Tommy Sørbø.

Skadet "Skrik" på utstilling
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

I går ble det kjent at den store fuktskaden "Skrik" fikk etter ranet på Munch-museet ikke kan repareres.

Kunsthistoriker Tommy Sørbø synes det er helt riktig at Munch-museet har bestemt å ikke forsøke å rette opp fuktskaden.

Han mener fuktskadene står i stil med hvordan Munch selv behandlet bildene sine.

Tommy Sørbø
Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

- Hvis Munch hadde stilt ut dette selv, hadde ingen reagert på det. Det var typisk for Munch å behandle bildene sine røft. Prosessen ligger i overflaten av bildet, og slikt sett er det i Munchs ånd, mener Sørbø.

Vil ikke tilføre ny maling

I flere måneder har skadene på de to maleriene har blitt analysert militer for milimeter av Munch-museets konservatorer.

Riftene "Madonna" fikk under ranet for to år siden skal repareres, og kommer ikke til å være synlige når bildet igjen stilles ut for publikum.

Fuktskaden på "Skrik" kan imidlertid ikke repareres, forteller Prosjektleder Elsebet Kjerschow ved Munchmuseet.

- Konservatorene er veldig tilbakeholdne med å friske opp eller tilføre ny maling, fordi man ikke vet noe om hvordan disse pigmentene vil forandre seg, og hvilke kjemiske reaksjoner som vil oppstå på sikt, sier hun.

Spenningselement

Fuktskaden gjør fargen tydelig blassere i nedre venstre hjørne av bildet, og det er synlige skjolder i overflaten.

Det er fortsatt usikkert når maleriene vil være på plass på Munch-museet

Sørbø tror likevel ikke det vil ha noen betydning for publikumsinteressen at "Skrik" er preget av ranet for all ettertid.

- Man tenker at bildene har vært i kriminelles hender og har ligget i en kjeller, og dermed får man dette spenningselementet i opplevelsen av bildet. Det kan kanskje forstyrre den kunstneriske verdien, men det forteller samtidig den spennende historien om ranet, mener han.

Munch-maleriene "Madonna" og "Skrik" etter at de ble gjenfunnet 31. august.
Foto: Munch-museet, Munch-museet / Richard Jeffries / handout