NRK Meny
Normal

Politiet får strandsone-refs

Vestby kommune mener Follopolitiet nedprioriterer alvorlig miljøkriminalitet i strandsonen.

Strandsone Vestby
Foto: Knut-Martin Løken / NRK

For nesten fem år siden anmeldte kommunen et grovt brudd på strandsonelovgivningen.

I mai sendte de inn den siste av en lang rekke klager på at politiet ennå ikke har ferdigbehandlet saken.

Blir ikke fulgt opp av politiet

Strandsonen i Vestby er vanligvis svært godt beskyttet. Kommunens arbeid her har fått mye ros de siste årene og jevnlig holder ansatte seminarer landet rundt om temaet.

Men Vestby har støtt på et vanskelig hinder.

Hans Christian Fæste

Hans Christian Fæste.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Selv om grove brudd på plan og bygningsloven blir anmeldt, blir de ikke fulgt opp av politiet, sier bygningssjef Hans Christian Fæste.

- I en konkret sak, så ble et forhold anmeldt allerede i 2004. I 2006 ble det utferdiget en bot som vedkommende ikke ville betale og siden har vi ikke hørt noen ting.

Hvor alvorlig er det?

- Respekten for plan- og bygningslovens forbud mot bygging i strandsonen blir jo uthult når folk ser at man kan bygge og i noen tilfeller få en tilgivelse for det som er bygget. Og at politianmeldelser ikke følges opp.

Har purret på politiet utallige ganger

Den 19.mai så kommunen rødt og skrev en klage til politidistriktet hvor frustrasjonen kommer klart fram. Her krever Vestby handling blant annet i forhold til boten på 75.000 kroner i den fem år gamle saken. Men heller ikke denne klagen har kommunen til nå fått noe svar på.

Hvor mange ganger i løpet av disse årene har dere purret på Follopolitiet?

- Det kan jeg faktisk ikke svare deg på. Det er så mange ganger. Både i form av brev og telefoner at det kan jeg ikke svare deg på.

Har tatt lang tid av flere årsaker

Jens Elsebutangen

Jens Elsebutangen.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Ifølge politiet er det flere grunner til at det har gått så lang tid i saken. En av disse er at det inntil nylig har pågått en sivilrettslig sak mellom Vestby og den anmeldte. Det sier leder for retts- og påtaleenheten i Follopolitiet, Jens Elsebutangen.

- Det er slik at når det er tvil om det sivilrettslige grunnlag, det underliggende sivile forhold, så velger av og til politiet å avvente rettskraftig avgjørelse. Hvis ikke må vi avklare en del sivile forhold under straffesaken og det ville ha blitt en meget komplisert straffesak.

Men det er en forklaring som ikke godtas i Vestby.

- Egentlig ikke. Vi har jo vært veldig bevisste på å ha en egen sak på selve ulovligheten og politianmelde det tidlig. Det har altså blitt begått en ulovlighet etter plan- og bygningsloven og regelverket er ganske klart. Jeg mener at politiet burde ha vært ferdig med denne saken for lenge siden.

Uansett beklager politiet at det i utgangspunktet tok hele tre år å få sendt ut en bot. Jens Elsebutangen lover nå fortgang, for at Vestby kommune er forbannet er han ikke glad for.

Politiet lover nå at denne saken får påtalemessig behandling i løpet av juli. Da vil boten bli sendt til retten og en straffesak vil bli berammet.