NRK Meny
Normal

Ingen er anmeldt

Politiet i Follo har fortsatt ikke mottatt noen anmeldelse om det påståtte sexsalget blant elevene på Kråkstad skole i ski.

Kråkstad skole

Rektor skal ha sendt ut brev til de foresatte om at det foregår sexsalg mellom elevene på skolen.

Foto: Bjørnar Brechan / NRK

Det sier leder for forebyggende seksjon ved Follo politistasjon, John-Erik Veset.

– Så langt vet ikke vi så mye mer enn det som står i media. Men vi vil undersøke opplysningene nærmere med skolen, og forsøke å få mer opplysninger via skolens kilde som vi ikke kjenner til hvem er enda.

Les også: Ble varslet

Kan det bare være rykter?

Det er veldig vanskelig å si, men fakta er at vi ikke har blitt kontaktet av noen av partene om det som skal ha skjedd. Derfor oppfordrer vi de som eventuelt er berørt om å ta kontakt med politiet, sånn at vi får undersøkt saken nærmere.

Foreldrene ble varslet

Torsdag fikk foreldrene brev fra skolen om at jenter på ungdomstrinnet kan ha solgt sex til gutter på skolen.

– "Skolen har fått melding fra en pålitelig kilde om at jenter på ungdomstrinnet selger sex til gutter i skoletida. Hvem det gjelder og i hvor stort omfang vet skolen lite om.

– Dette har vært drøftet med helsesøster, som igjen har tatt det opp i helsesøsterteamet i kommunen. Vi har bestemt at rektor og helsesøster skal gå rundt i klassene på ungdomstrinnet 7. mai og snakke om at vi har fått vite at dette foregår, at vi ser svært alvorlig på det, og at dette ikke må forekomme.", uttalte rektor på Kråkstad skole, Marit Rismyhr til Østlandets Blad, denne uken.

Mange foreldre er urolige etter at rektor ved skolen sendte ut brev om at det foregår sexsalg mellom elevene.

Hele brevet fra rektor ved Kråkstad skole:

"Til foreldre på ungdomstrinnet.

Skolen har fått melding fra en pålitelig kilde om at jenter på ungdomstrinnet selger sex til gutter i skoletida. Hvem det gjelder og i hvor stort omfang vet skolen lite om.

Dette har vært drøftet med helsesøster, som igjen har tatt det opp i helsesøsterteamet i kommunen. Vi har bestemt at rektor og helsesøster skal rundt i klassene på ungdomstrinnet 7. mai og snakke om at vi har fått vite at dette foregår, at vi ser svært alvorlig på det, og at dette ikke må forekomme.

Vi ber om at dere snakker med deres barn hjemme.

Hvis det kommer frem opplysninger skolen og eller helsesøster bør vite om, så håper jeg at dere tar kontakt.

Dere bes sende tilbake svarslipp så vi er sikre på at dere er informert.

Med hilsen

Marit Rismyhr, rektor."