- Mild dom i gruppevoldtektssak

Dommen som falt i gruppevoldtektssaken denne uken vekker reaksjoner. Aktor i saken, statsadvokat Erik Førde, synes dommen er for mild.

Statsadvokat Erik Førde
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Sterke reaksjoner på dommen

Det har skapt sterke reaksjoner at tre menn som voldtok en 15 år gammel jente i 2007 har fått svært lave straffer. De ble dømt for uaktsom voldtekt, det vil si at de ikke forsto at de begikk en voldtekt, men at de burde ha skjønt det.

15-åringen ble truet, slått og tvunget til å utføre seksuelle handlinger i et skur på Bogerud i Oslo, og dommen falt onsdag denne uken.

LES OGSÅ:

Voldtekstmenn på frifot

Statsadvokat Erik Førde var aktor i saken mot de fire mennene i gruppevoldtekssaken fra 2007.

- De tre som ble dømt er jo på frifot allerede. Når man straffer for grov uakstom voldtekt så blir ikke straffen streng. Grov uaktsom voldtekt skal straffes betydelig mildere, det kan ikke sammenlignes med forsettlige voldtektsdommer.Når retten først lander på det resultatet så er det ikke noe å si på straffeutmålingen, sier aktor i saken, Erik Førde.

Lovendring i 2000

For ni år siden kom en lovendring som gjorde det mulig å dømme folk til grov uaktsom voldtekt. For bare noen måneder siden var dette igjen oppe i Stortinget og det ble vedtatt å videreføre denne bestemmelsen.

Samtidig økte de strafferammen for forsettlig voldtekt fra to til tre år. Justiskomiteen ble advart mot at dette kunne føre til at færre ble dømt for forsettlig voldtekt, sier lederen for justiskomiteen, Anne Marit Bjørnflaten.

- Enkelte høringsinstanser har advart mot det, sagt at flere voldtekter vil dømmes som grovt uaktsomme voldtekter nettopp fordui man skjerper straffenivået så mye for en forsettlig voldtekt. Jeg mener det vil være et feil signal, for det første hvis vi ikke skulle hevet straffenivået for forsettelige voldtekter, men også hvis vi skulle gjernet de grovt uaktsomme voldtektene, fordi en rekke sedelighetssaker antakeligvis ville endt med frifinnelse.

Eventuell anke avgjøres mandag

Nå er det opp til riksadvokaten å ta stilling til om saken skal ankes. Dette vil de ta stilling til mandag førstkommende.