- Må ta lærdom av skandalen

Lørenskog formannskap ber styremedlemmer ta lærdom av rapporten om vannverksskandalen på Nedre Romerike.

Renseanlegget RA2
Foto: NRK

Rapporten som kom i går viser at dårlig oppfølging fra styrene muliggjorde tapping av millionverdier fra renseanlegget og vannverket.

Selskapene som Lørenskog er hel- eller deleier i, bes gå gjennom rutinene for blant annet styreinformasjon, fullmakter og rapportering for budsjett og regnskap.

Først i høst når sluttrapporten er ferdig vil eierkommunene ta stilling til spørsmålet om erstaningsansvar. Ordfører Åge Tovan er nå mer opptatt av at nåværende styremedlemmer tar lærdom av rapporten.

- Vi vil si til våre styrerepresentanter som sitter i andre styrer og råd. Lær av dette, gå igjennom de selskapene dere sitter i, slik at vi ikke kan komme opp i det samme igjen.

- Vi var ikke passive styremedlemmer

 

Tidligere styreleder for renseanlegget RA2 Trond Føsker mener granskingsutvalget tar feil når det konkluderer at styrene var for passive.

Føsker som nå er uavhengig representant i Lørenskog kommunestyre - mener granskerne har forlest seg på gamle styreprotokoller som ikke gir et riktig bilde.

- Jeg er ikke enig i at styrene har vært passive i disse sakene. Styrene har arbeidet aktivt og omfattende i mange saker. Men dette forteller jo ikke styrereferatene noe om. Det forteller bare kortfattet hva vedtaklet har vært, sier Føsker.

Føsker mener det var umulig for styremedlemmene å oppdage Henriksens tapping av verdier i selskapet.

- De tingene som er avdekket var meget overaskende. Jeg kan i ettertid ikke se at det var mulig for oss å finne ut av dette her, tatt i betraktning at revisor hadde gått igjennom det arbeidet selskapet hadde utført, og gitt en rapport som fortalte at her er alt i skjønneste orden, sier Føsker, som var styreleder for renseanlegget fra 1999 til 2003.

Medlemmene risikerer erstatningsansvar

I granskingsrapporten som kom i går får tidligere styrer for renseanlegget og vannverket refs for å ha vært alt for passive.

At styrene lot tidligere daglig leder Ivar T. Henriksen selv får bestemme lønna si - er et av mange eksempler.

Granskingsutvalget skriver at passiviteten som styrene utviste med hensyn til organisering formuesforvaltning og internkontroll kan medføre erstaningssansvar for styremedlemmene.

De skriver også at det ikke nødvendigvis fritar styremedlemmene for ansvar, selv om daglig leder Ivar T Henriksen førte dem bak lyset.