NRK Meny
Normal

- Må bli lettere å rive bygg

Det må bli lettere å rive farlige bygninger i Oslo, mener Byggforsk. Søndag omkom en kvinne etter at gesimsen på en utbrent bygård raste.

Ras i Trondheimsveien
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Bygården skulle rives, men Oslo kommune har ennå ikke gitt rivetillatelse.

Praksis er nemlig at en gårdeier ikke får rive før en ny bygning på eiendommen er godkjent.

Det sier direktør i plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe.

Spekulativ riving

- Tidligere hadde vi en praksis som kunne føre til spekulativ riving. Folk som eide gårder, vanskjøttet dem, søkte om rivinigstillatelse og brukte så tomten til parkeringsplass. For å forebygge dette har vi i mange år hatt en praksis der vi ikke gir rivetillatelse før tillatelsen til det nye bygget er gitt. Det ble tatt inn som en hjemmel i Plan- og bygningsloven for rundt 10 år siden, sier de Vibe.

- Risikerer man ikke da at farlige bygg blir stående lenge?

- Nå mener jeg at hovedproblemet ikke er at vi stiller dette kravet. Huseier må ta sitt ansvar for å vedlikeholde bygget på alvor, sier de Vibe, 

Direktør Ellen S. de Vibe i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

- Uforsvarlig praksis

I tillegg til praksisen der en ikke får rive før byggetillatelsen for nybygget er gitt, har også byutviklingskomitéen i Oslo bystyre laget regler som gjør riving av gamle bygninger til en mer omstendelig prosess.

Det uavhengige forskningssenteret Byggforsk advarer nå mot å utsette rivingen av farlige gårder.

- Når du har en bygning som har fått store skader, og har stått i en periode slik at materealene er i ferd med å brytes ned. Da er det uforsvarlig å ikke rive, når man vet at bygget uansett skal rives, sier sivilingeniør Trond Bøhlerengen i Byggforsk.

- Det å si at man skal vente på endelig avklaring av detaljer i den endelige byggesaken, det ivaretar ikke sikkerheten i mellomtiden.

- Kontrollen må bli bedre

Han understreker at det alltid er gårdeier som er ansvarlig for sikkerheten, men mener at kontrollen med farlige bygg må bli bedre.

- Dessverre er det sånn at det kanskje må en dødsulykke til, for at noen skal reagere og ta slike saker alvorlig, sier Bøhlerengen.

- Hvis det er en sak hvor naboer har varslet fordi de er redde, og man ikke følger opp de eventuelle pålegg som er gitt, mener jeg det er mangelfullt. Det er snakk om liv og helse.

Sivilingeniør Trond Bøhlerengen ser ofte bygninger i Oslo som er falleferdige og farlige.

- Det er ikke vanskelig å finne eksempler på bygårder som i aller høyeste grad trenger vedlikehold.

- Er det bygårder i Oslo du nødig går under?

- Det er det, sier Trond Bøhlerengen i Byggforsk.