- Må betale for slamkontroll selv

Oslo havn må selv betale for en eventuell undersøking av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven, mener Kristelig folkeparti.

KrF-gruppeleder Ann Kathrine Tornås
Foto: Erlend Aas / Scanpix

Oslo havn må selv betale for å undersøke om giftig slam fra dypvannsdeponiet har kommet på avveie.

Det mener gruppeleder for KrF i bystyret, Ann-Kathrine Tornås.

Oslo havn gikk tidligere i dag ut og krevde at partiene som vil ha en ny undersøkelse, selv må betale for den.

- Forurenseren må betale

Tornås reagerer sterkt på forslaget, som hun mener er brudd på regelen om at forurenseren selv skal betale.

- Det er et brudd på den grunnleggende regelen vi har, om at forurenseren skal betale. Dessuten er dette i realiteten sensur av bystyrets tilsynsoppgave. Hvis det skal følge et økonomisk ansvar med å skulle følge opp de vedtak som blir gjort i bystyret, vil det være det samme som at det blir umulig å få gjennomført tilsynsoppgaven, mener Tornås.

- Når og hvis Oslo havn ønsker å innhente en vurdering av om  slammet har kommet i avveie, må de selvfølgelig betale for det, sier Tornås, som poengterer at det må være i Oslo havns egeninteresse å sjekke at de utfører oppgaven de har påtatt seg på en tilfredsstillende måte.

Vil fjerne usikkerhet

Motstandere av deponiet mener å ha belegg for at 45.000 tonn giftig slam har forsvunnet ut fra lagringsplassen.

Dette avviser Oslo havn - men for å rydde all usikkerhet av veien anbefaler de at en uavhenig instans som Veritas gjør nye bergeninger.

Undersøkelsen vil koste mye penger, som Oslo havn vil at politikerne skal bla opp.

Petter Marthinsen i folkeaksjonen på Nesodden har ikke mye til overs for at Oslo havn sender pengekravet til politikerne.

- Jeg synes det burde være en selvfølge at et prosjekt som dette, hadde satt av midler til å finne ut hvor slammet faktisk blir av, sier han.