NRK Meny
Normal

- Ikke spor etter andre stoffer enn cannabis

OSLO TINGRETT (NRK.no): Blodprøvene av den drapstiltalte 23-åringen viste liten påvirkning av cannabis. Da han en uke etter angrepet ble fortalt at han hadde drept kameraten, brast tiltalte i gråt.

Bislett-drap

'GUD': Den tiltalte 23-åringen hadde skrevet 'Gud' på veggen i bygården der Andreas Nilstad ble drept og Marius Løken hardt skadd.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Overlege Aasta Heldal forklarte seg onsdag om hvordan man behandlet den tiltalte 23-åringen da han ble brakt til sykehus etter den blodige natten i Pilestredet. Han hadde da påført seg selv store skader, og det ble gitt psykosedempende medikamenter for at det skulle være mulig å behandle disse.

De første dagene skal den tiltalte ha vært inn og ut av en komalignende tilstand.

Hun sier de store mengdene psykosedempende medisin ble gitt for å dempe «den store destruktive »uroen tiltalte følte. Han skal på et tidspunkt ha vært svært utagerende, og forsøkt å dra ut ledningene til apparatene rundt seg.

Etter hvert ble det også gitt til dels store mengder medisin for å få den tiltalte til å sove. Først etter flere dager på intensivavdeling lykkes man med å få den tiltalte til å falle i en dyp søvn.

– Det er essensielt å få pasienten til å sove. Vi slet med det, ga han et psykofarma som har en sterk søvndyssende effekt. Vi forsøkte først med litt, og så en større dose, sier Heldal.

– Jeg husker at jeg gråt

Heldal ble også spurt om når den tiltalte ble konfrontert med det han hadde gjort, noe hun ikke kunne svare på. NRK har tidligere meldt at den tiltalte fikk vite at han hadde drept en kamerat og skadet en annen 7. november, altså én uke etter drapet.

I retten torsdag spurte forsvarer Harald Stabell om den tiltalte husket noe av det første avhøret.

– Jeg husker jeg var veldig sliten, og at jeg skjønte hvorfor politiet var der. Jeg husker jeg gråt, og at avhøret måtte avbrytes, sier den tiltalte.

– Var det noe du var opptatt av å si til politiet?

– Jeg var ute etter å ha si at de ikke skulle lete etter noen andre.

– Jeg husket også at jeg hadde kuttet meg selv. Jeg husker litt av at det var Andreas og Marius som var innblandet i saken.

– Lav påvirkning av cannabis

Liliana Bachs, rettstoksikolog ved Folkehelseinstituttet, redegjorde torsdag for tiltaltes ruspåvirkning i gjerningsøyeblikket. Han har tidligere innrømmet å ha røyket en joint og drukket noe alkohol i forkant av drapet.

Denne ruspåvirkningen regnes som viktig for å fastslå om en eventuell psykose hos den tiltalte var rusutløst. Bachs forklarer at det ble funnet rester av THC (Tetrahydrocannabinol), det aktive virkestoffet i cannabis, i blodprøvene som ble tatt rundt 50 minutter etter drapet.

Innholdet THC i blodet var da 0,002. Bachs beskriver imidlertid denne mengden som «lav til moderat».

– Den påviste konsentrasjonen, er lav. Det er sjelden det er mye rus forbundet med denne konsentrasjonen, forteller Bahcs, som presiserer at påvirkningen var noe høyere på gjerningstidspunktet.

– Ikke funnet andre rusmidler

Hun forklarte også at det ble testet bredt for å finne spor etter andre typer rusmidler som kan forårsake psykose, men at disse testene ikke ga positive utslag. Bachs presiserer imidlertid at man ikke kan utelukke bruk av andre rusmidler.

Hun påpeker at sjansen for om psykosen var rusutløst, også avhenger ar hvor mye cannabis man har røyket tidligere. Hun presiserer at jevnlig bruk kan ha en akkumulerende effekt.

– Intensiteten av bruken han har forklart forut, var ikke spesielt høy. Jeg kan ikke si noe endelig.

– Konsentrasjonen av THC i dette tilfellet kan ikke si noe om det er mer eller mindre sannsynlig at en eventuell psykose var rusutløst, sier Bachs i sin forklaring.

– Øker det sjansen for psykose dersom man har hatt en rusutløst psykose tidligere?, spør aktor Carl Graff Hartmann.

– Ja, de som har hatt en slik psykose tidligere er mer disponert, sier Bachs.

Hun forteller senere at dette også gjelder dersom pasienten har hatt en psykose som ikke er rusutløst, og kaller dette en «underliggende faktor».

Alkoholmengden den siktede skal ha inntatt, beskrives av Bachs som lav. Prøver gjort av den tiltalte viste også svært liten alkoholpåvirkning.

– Hadde det veldig tøft

Etter et angstanfall sommeren 2010 oppsøkte den tiltalte en gestaltterapeut. Hun opplevde 23-åringen som «livredd».

Terapeuten, som operer innenfor et felt som karakteriseres som alternativ behandling innen psykisk helse, ble koblet inn etter angstepisodene den tiltalte 23-åringen hadde i 2010. Den første gangen den tiltalte gikk til gestaltterapeuten var i slutten av august samme år.

– Han ringte meg selv for å bestille en time. Han ga uttrykk for at han hadde det veldig tøft, forteller gestaltterapeut Liv Aagaard.

Den tiltaltes mor forklarte onsdag at det var hun som anbefalte sønnen å se terapeuten, etter at han hadde oppført seg rart på en hyttetur med familien det året.

– Han fortalte at han hadde røyket cannabis mens han så en film om bloddiamanter. Dette førte til at han ble redd for at det onde skulle overta verden, forklarer terapeuten.

I tiltaltes egen forklaring har han fortalt om en angstlignende episode i mai 2010.

– Han sa at han hadde røyket mye cannabis «opp gjennom», men at han hadde sluttet med det nå, etter den hendelsen, sier Aagaard.

– Tenkte han var livredd

Den tiltalte var totalt fem ganger hos terapeuten i løpet av sensommeren og høsten 2010.

– Jeg tenkte at han var livredd. Han ville få tilbake livet sitt, og ville ha andre følelser enn angst.

Den siste gangen den tiltalte var has terapeuten var i oktober 2010. Den tiltalte skal ha gitt uttrykk for at han synes det var vanskelig å komme tilbake til Oslo etter sommerferien. Terapeuten fikk imidlertid inntrykk av 23-åringen klarte å tilpasse seg hverdagslivet i større grad i løpet av høsten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nilstads foreldre, Sørenmo og Løken i retten

FØLGER SAKEN: Andreas Nilstads foreldre, kjæresten Line Sørenmo og kameraten Marius Løken i retten mandag.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

To episoder med angst

Den tiltalte skal ha hatt to episoder med angstlignende anfall før den fatale natten i Pilestredet for nesten to år siden. Den første gangen, våren 2010, kom etter at han skal ha røyket marihuana. Ved det andre tilfellet, i august samme år, skal han ifølge sin egen forklaring ikke ha røyket marihuana.

Moren til den tiltalte fortalte også at sønnen var svært nedstemt og innesluttet da de var på hyttetur i Telemark samme sommer. Han skal da ha fortalt at han hadde problemer i hodet.

Ved en anledning forklarte moren også at hun bråvåknet midt på natten av at sønnen sto midt på gulvet i soverommet, med en hardt uttrykk i ansiktet. Han skal da ha sagt «nå kommer de», uten at moren skjønte hvem han siktet til.

Dagen etter husket han ikke hendelsen, fortalte moren i retten onsdag.

Onsdag fortalte psykiater Maria Maria Sigurjonsdottir og psykolog Marte Halvorsen Kjærstad ved Dikemark sykehus at de mente den tiltalte hadde en akutt schizofrenilignende diagnose.

Ifølge Sigurjonsdottir er de tidligere episodene angstanfall viktige for å kunne slå fast om den angivelige psykosen tiltalte skal ha hatt da han angrep kameratene i oktober 2011.

Uenige om tilregnelighet

Spørsmålet om tilregnelighet har på forhånd blitt trukket fram som det mest sentrale i en rettssak der den tiltalte har erkjent de faktiske forhold.

Han hevder imidlertid han var psykotisk da knivstikkingen skjedde, og at psykosen ikke var rusutløst. Ifølge norsk lov han han da krav på behandling, fremfor regulær fengselsstraff.

– Han mener han må ha vært psykotisk for å ha utført disse grufulle handlingene, sier Stabell.

23-åringen som har tilstått i saken har vært gjenstand for omfattende rettspsykiatriske vurderinger.

De første sakkyndige som vurderte ham endret konklusjonen sin underveis, de mente først at mannen ikke var strafferettslig tilregnelig da drapet skjedde, men snudde senere etter å ha levert en tilleggsvurdering.

Usikkerheten førte til at to nye sakkyndige ble oppnevnt, men heller ikke disse klarte å bli enige om en felles konklusjon. Dermed blir det trolig opp til retten å vurdere om 23-åringen skal dømmes til fengselsstraff eller tvungent psykisk helsevern.

Statsadvokaten har tatt forbehold om at det kan legges ned påstand om tvungent psykisk helsevern for 23-åringen. Rettssaken i Oslo tingrett avsluttes mandag om én uke.