NRK Meny
Normal

- Han fikk som fortjent

Det er ikke bare aktoratet som er fornøyd med at Ivar T. Henriksen nå er dømt til 8 år i fengsel. Folk på Romerike gleder seg over dommen.

Tidligere vannverksdirektør Ivar T. Henriksen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- Det mener jeg er rettferdig. Han har satt oss på pinebenken i så mange år. Vi har forstått at det har vært noe galt, men nå får vi det bekreftet, sier en eldre kvinne NRK møter utenfor Coop Obs på Lillestrøm.

- Han får 8 år i fengsel, hva tenker du om det?

- Det er ikke for lite i alle fall, men greit nok, han er jo en gammel mann, sier kvinnen.

Hun har ventet spent på resultatet etter rettssaken.

- Dette har vi ventet på lenge. Han kan jo ikke drive på den måten han har gjort. At han skal få svi for det er ganske normalt, sier hun.

- Tilpass for ham

Også de vi møter inne i butikken har tanker om utfallet.

- Det var tilpass for ham, han burde hatt mer. Det er nok flere skurker enn han tror jeg, sier en mann.

Hør: Folk på Romerike om Ivar T. Henriksen

Se: 8 år for grov korrupsjon

- Det har han jammen fortjent, synes jeg, sier en eldre mann.

- Det han har gjort er utilgivelig. Det er bare slikt man ikke gjør. Det er total mangel på moral, sier en kvinne.

- Hva synes du om at han er dømt til fengsel i 8 år?

- Det er fortjent. Han har misbrukt mange menneskers tillit og lurt folk, sier hun.

- Det han har gjort er sinnsykt

Vannverkauksjon

Vannverksauksjon

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Det er greit at de kan skjønne at de ikke kan gjøre hva man vil, sier en kvinne.

- Hva tenker du om det han har gjort?

- Det han har gjort er sinnsykt. Han burde ikke gjort det, han burde brukt hodet, sier hun.

- 8 år er en av de strengeste straffene for korrupsjon, hva tenker du om det?

- Det synes jeg er kjempebra, det hadde han godt av, sier hun.

Se hele dommen i Vannverkssaken

- Full seier for aktoratet

Lars Stoltenberg
Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

Ivar T. Henriksen ble kun frifunnet på noen få punkter. Aktor Lars Stoltenberg har grunn til å smile, selv om Henriksen ble dømt til åtte års fengsel, ikke ni som aktoratet ba om.  

Les: 8 år for grov korrupsjon

Les hele dommen her

- Straffeutmåling er alltid vanskelig. Det jeg noterer er at retten har kommet til en meget streng straff og det er vi tilfreds med. Hovedinntrykket mitt er at vi har fått tilnærmet fullt medhold i denne saken, sier Stoltenberg.

Han kjenner ingen strengere straffer blant denne typen saker.

- Vi er også godt fornøyd med at tingretten så tydelig signaliserer at den som begår korrupsjon risikerer svært strenge straffereaksjoner, sier han.

- Vil sette standarden

Leser dommen i vannverkssaken

Aktor leser dommen

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Stoltenberg har tidligere omtalt saken som den største korrupsjonssak som har vært ført for en norsk domstol.

Les: - Norges alvorligste korrupsjonssak

- Det at Økokrim har fått fullt medhold her er viktig, sier Stoltenberg.

Han håper at saken vil virke forebyggende i tiden som kommer.

- Denne saken vil kunne bidra til å sette en standard for hva som er straffenivået i korrupsjonssaker og bidrar også forhåpentligvis også forebyggende i forhold til korrupsjon som samfunnsproblem, sier Stoltenberg.

63 millioner i erstatning

Dom i vannverkssaken

I retten

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Alle de domfelte i saken må betale betydelige beløp i erstatning etter å ha blitt funnet skyldige i det alt vesentligste av tiltalen.

Dommen innebærer så å si fullt gjennomslag for påtalemyndigheten, med frifinnelse på bare et fåtall av den 70 punkter lange tiltalen.

 

Erstatningsansvar i vannverkssaken

Ivar T. Henriksen

Pål Henriksen

Eilert Støen

Hallvard Aanonli

Peab AS

NRV

29.726.756

11.210.116

875.140

854.159

3.848.670

RA2

33.150.189

19.479.025

15.121.190

590.239

3.925.058

 

Vannverket ba om 67 millioner kroner i erstatning.

- Erstatningskravet tas til følge med 63 millioner kroner. I tillegg er kravet til Gjensidige forsikring tatt til følge, sa dommeren.

Ivar T. Henriksen dømmes til 8 års fengsel, og til å betale over 60 millioner kroner i erstatning til NRV og RA2, og til inndragning av eiendommer i Afrika. Inndragningen skal dekke erstatningskravet fra vannverket.

8 millioner fra Peab

Sentralrenseanlegget RA-2

Sentralrenseanlegget RA-2

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Aanonli, Støen og Peab AS har fått 1/3 fradrag i erstatningskravet fordi NRV og RA2 har hatt for dårlig kontroll, noe som har medvirket til tapet. Erstatningsansvaret for alle de domfelte blir derfor som følger:

Sønnen Pål Henriksen er dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder, og til å betale 30 millioner kroner i erstatning. Medhjelperne Eilert Støen og Hallvard Aanonli dømmes til henholdsvis 3 år og 6 måneder, og ett år og åtte måneders fengsel.

Ifølge påstanden skulle entreprenørselskapet Peab skulle dømmes til å betale en foretaksstraff på 15 millioner kroner. De er dømt til å betale 8 millioner kroner, i tillegg til saksomkostninger.