NRK Meny
Normal

- Gammelt nytt

Arbeiderpartiet mener Oslo-budsjettet viser at Høyre-Frp-byrådet er svakt.

Rune Gerhardsen
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

- Svært mange av budsjettets såkalte høydepunkter har bystyret vedtatt tidligere, påpeker Arbeiderpartiets gruppeleder Rune Gerhardsen.

Han er ikke imponert over budsjettforslaget som byrådet la fram for bystyret i dag.

- Vi har etter hvert gode holdepunkter for at dette byrådets gjennomføringsevne faktisk er ganske svak, sier Gerhardsen.

Arbeiderpartiet og Høyre møtes til debatt om budsjettet i Østlandssendingen på NRK P1 klokken 17:05.

Alt om Oslo-budsjettet 2008

- Lanseres på nytt

- Omsorg+, ble lansert i fjor, lanseres igjen uten at noe har skjedd i mellomtiden, og antall nye sykehjemsplasser er ikke økt.

Gerhardsen hevder at byrådet ikke utnytter den romslige økonomien.

- Det går godt i landet slik at skateinntektene er gode. Den rød-grønne regjeringen er dessuten adskillig mer romslig enn den forrige regjeringen. Det er likevel vanskelig å få øye på store og nye løft i byen, mener Gerhardsen.

- Hvor vil de kutte?

Erling Lae mener opposisjonen ikke har et godt grunnlag for å kritisere budsjettet.

- De går jo ikke lenger inn for eiendomsskatt, dermed har de ikke mer penger å bruke enn vi har.

- Hvis de mener vi satser for lite på ett område, må de også fortelle hvor de har tenkt å kutte, sier Lae.

- Ikke bare penger

Arbeiderpartiet svarer at det ikke nødvendigvis er beløpene som er problemet, men byrådets evne til å gjennomføre det bystyret vedtar:

- Til tross for at byrådet har satt av mye penger til for eksempel barnehageutbygging, har ikke det hjulpet. Derfor mener vi at byrådet har for dårlig gjennomføringsevne, og at det ikke nødvendigvis bare er penger det står på, sier Jon Evang, politisk rådgiver i Arbeiderpartiet.

- Det er riktig at vi ikke kommer til å gå inn for eiendomsskatt, så der får vi ikke noe mer å rutte med. Om vi finner noen flere penger på andre måter, kommer vi tilbake til i vårt alternative budsjett, sier Evang.

- Færre lærere?

Rune Gerhardsen sitter med mange spørsmål etter å ha lest budsjettforslaget i dag:

- Tross mange honnørord gjenstår det å få svar på om det blir flere eller færre lærere til neste år? Blir det egentlig lettere å få sykehjemsplass? Får bydelene nok penger til å dekke sosialhjelpsutbetalingene? spør Gerhardsen.

- Blir det lettere for rusmisbrukere å holde seg rusfrie hvis de først har greid å slutte? Hvor mye penger trengs i barnevernet, og hjelper det når stykkprisfinansiering medfører at barna som tas inn er dårligere stilt enn før? spør han.

- Tilbake til start

- Det blir 500 nye sykehjemsplasser i 2008. Det betyr at etter fire år med Frp er tallet på sykehjemplasser akkurat det samme som for fire år siden, sier Gerhardsen.

Det skal bygges 10.000 nye barnehageplasser i perioden, men Arbeiderpartiet mener det ikke er satt av tilstrekkelig med penger til kjøp av tomter og eiendommer til dette formålet.

Kommunen selger boliger for 50 millioner og kjøper for 20 millioner. Dermed blir det vanskeligere å gi tilbud til folk som sliter med bolig.

- Ingen klimasatsing

- Hvordan vil byrådet redusere de 54% av klimautslippene som kommer fra biltrafikken? Synes byrådet det er noe poeng å gjøre noe mer for de 12.000 barna som vokser opp med fattige foreldre i Oslo?

- Løsningene på klimautfordringene er helt fraværende i årets budsjett. Byrådet har ingen ambisjon om å få flere reisende over fra bil til kollektivtransport, i tillegg følges ikke sykkelveiutbyggingen eller vedlikeholdsetterslepet i Oslo Sporveier opp.

- Det mangler et helhetlig grep for miljø og klima i Oslo. Det betyr at partiene på venstresiden igjen må prøve å få mellompartiene med på en skikkelig miljø- og klimaprofil i budsjettet, sier Rune Gerhardsen.