NRK Meny
Normal

Eldreombud: - For vanskelig å få sykehjemsplass

Terskelen for å få sykehjemsplass er for høy, mener helse, sosial- og eldreombud i Oslo Anne-Lise Kristensen.

rullestol eldre

Oslos eldreombud mener mange kommuner gjør feilvurderinger i forhold til hvem som skal ha sykehjemsplass.

Foto: Marita Andersen / NRK

I 2014 mottok Fylkesmannen i Oslo og Akershus 21 klager på kommunenes avslag på søknad om sykehjemsplass.

Overprøvde over halvparten

Svært mange av klagene ble tatt til følge av Fylkesmannen, som overprøvde over halvparten av kommunenes avslag på søknad om sykehjemsplass.

– Dette betyr at det er mange feilvurderinger ute i kommunene i forhold til hvem som skal

Helse-, sosial- og eldreombud Anne-Lise Kristensen

Terskelen for å få sykehjemsplass har blitt for høy, mener eldreombud i Oslo Anne-Lise Kristensen.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

ha sykehjemsplass, sier eldreombud i Oslo Anne-Lise Kristensen.

Mener alle klager med rette

Så langt i år har det kommet inn sju klager om sykehjemsavslag. Alle disse har blitt omgjort eller sendt tilbake til ny vurdering.

Ifølge Oslos eldreombud sender dette et tydelig signal til kommunene om at de må vurdere egen praksis i forhold til tildeling av sykehjemsplass.

– Man har en helt klar policy på at folk skal bo hjemme så lenge som mulig. Men nå har nok terskelen blitt for høy. Noe av forklaringen kan være kommuneøkonomien og at man strammer inn fordi budsjettene er stramme, sier Kristensen.