- Folk vil helst reise direkte

Kollektivreisende som må bytte transport underveis, virker å være mer misfornøyd enn reisende som slipper å bytte transport. Det viser ny undersøkelse.

Tog på Lysaker stasjon

Kollektivreisende fra Lysaker stasjon er mer misfornøyde enn for eksempel reisende fra Lillestrøm. På Lysaker mener mange at de må bytte transportmiddel for mange ganger underveis, at stasjonen har mangler både når det gjelder værbeskyttelse, miljø og antall sitteplasser. Det viser TØIs undersøkelse.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Av de kollektivreisende som bytter transport, oppgir 17 prosent at de er misfornøyd med tilbudet. Bare ni prosent av de kollektivreisende som kjører direkte dit de skal, sier det samme.

Kjersti Visnes Øksenholt

VÆRPÅVIRKNING: – Å bytte kollektivtransport kan oppleves hakket mer negativt om man står ute når det er kaldt, og ikke har god nok beskyttelse mot vær og vind, sier forsker Kjersti Visnes Øksenholt.

Foto: Fotograf Tove Lauluten

– De reisende er gjennomgående misfornøyd med forsinkelser og få avganger, sier forsker ved avdeling for mobilitet og organisering ved TØI, Kjersti Visnes Øksenholt, som har jobbet med undersøkelsen.

– Hvordan oppleves transportbyttene?

– Det er vanskelig å svare på. Noe av problemet med denne undersøkelsen er at vi ikke fått tak i dem som ikke reiser fordi de må bytte kollektivtransport. Det vi vet er at hvis turen går raskt, at man ikke må bytte mange ganger, unngår omveier for å komme frem og at det ikke er forsinkelser, så oppleves byttesituasjonen mer positivt, sier Øksenholt.

Vil styrke kollektivtransporten

Transportøkonomisk institutt (TØI) står bak rapporten som er en del av prosjektet «Hvordan få til effektive kollektivknutepunkt – for reisende og operatører?» Prosjektet har vært et samarbeid mellom flere fylkeskommuner, kollektivselskaper og Jernbaneverket.

Målet har vært å finne ut hvordan byttepunkter kan utformes slik at kollektivtransporten kan styrkes. TØI har gjennomført spørreundersøkelser med reisende på flere holdeplasser i landet, blant annet Lillestrøm, Lysaker, Hamar og Lagunen i Bergen.

– Folk vil helst reise direkte, men for å utnytte kapasiteten mest mulig slik at flest reisende kommer rundt, er det best med et rutenett hvor man på enkelt vis kan bytte, sier Øksenholt.

Hun får støtte av Ruter.

– Et kollektivnettverk gir mange flere reisemuligheter. Når vi kjører buss til togstasjoner betyr det at vi for eksempel ikke trenger å kjøre fra Lysaker til Oslo. Tog og T-bane går fortere og kan frakte flere folk, så det gir et bedre kollektivtilbud og vi kan øke frekvensen på de lokale rutene, sier Kjersti Midttun, som er trafikkplansjef i Ruter.

– Vil denne rapporten bli brukt til planlegging av rutetilbudet fremover?

– Ja, her står brukerne i sentrum og vi vil gjøre det best for dem som bytter.

Lillestrøm har flest tilfredse reisende

Ifølge rapporten må byttepunktene må lages på en slik måte at folk ikke opplever det som negativt å bytte. Det bør helst være kortest mulig avstand mellom transportmidlene og kortest mulig overgangstid.

TØIs undersøkelser viser at det er de reisende fra Lillestrøm stasjon som er mest fornøyd.

– Vi tror at det har å gjøre med at det går tog inn til byen hvert 10. minutt. Med andre ord er det aldri lenge å vente på et tog, og det ville tatt lengre tid å sitte inn på bussen til byen. Dermed er byttet i seg selv positivt fordi det tar kortere tid, sier Øksenholt.